Thời điểm hưởng lương mới khi được nâng ngạch

Đăng lúc: Thứ tư - 09/05/2012 11:51 - Người đăng bài viết: VTTHCAT
Thời điểm hưởng lương mới khi được nâng ngạch

Thời điểm hưởng lương mới khi được nâng ngạch

(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Chu Thị Quyên (quyenchuthi@...) đề nghị tư vấn việc áp dụng quy định tại Thông tư số ngày 3/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Đầu tháng 2/2012, bà Quyên được đơn vị thông báo đến ngày 1/8/2012, bà sẽ nghỉ hưu. Vào thời điểm nhận thông báo nghỉ hưu, bà đang hưởng mức lương chuyên viên bậc 9/9 hệ số 4,98 từ tháng 4/2010. Sau khi làm hồ sơ đề nghị nâng ngạch, bà được quyết định nâng lên ngạch chuyên viên chính bậc 3/8, hệ số 5,08.

Tuy nhiên, cơ quan cho bà hưởng lương mới từ ngày 1/4/2012 với lý do theo Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 3/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, bà Quyên phải hưởng bậc lương cuối được 2/3 thời gian nâng bậc lương mới được chuyển ngạch.

Theo bà Quyên, Thông tư số 03/2008/TT-BNV không có quy định như vậy. Bà Quyên hỏi, cơ quan cho bà nâng ngạch và chỉ cho bà hưởng lương ngạch mới sau khi bà giữ bậc lương cuối cùng của ngạch chuyên viên là 24 tháng có đúng không hay bà được hưởng lương mới kể từ thời điểm thông báo nghỉ hưu là tháng 2/2012?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp trường hợp của bà Quyên như sau:

Ngày 3/6/2008, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BNV hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Theo đó, đối tượng và phạm vi áp dụng Thông tư này bao gồm cán bộ, công chức, viên chức (kể cả cán bộ bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch công chức) có quá trình cống hiến lâu dài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã có thông báo nghỉ hưu và đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch chuyên viên và tương đương (nhóm A1), ngạch chuyên viên chính và tương đương (nhóm A2) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Việc thực hiện nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng trong các cơ quan Nhà nước từ cấp huyện trở lên; các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các Hội và tổ chức phi Chính phủ được Nhà nước giao biên chế.

Nguyên tắc, tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch

Nguyên tắc, tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được quy định tại Mục II Thông tư 03/2008/TT-BNV như sau:

- Về nguyên tắc xét nâng ngạch: Phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, rõ ràng; Chỉ thực hiện đối với các ngạch trong cùng ngành chuyên môn nghiệp vụ và chỉ áp dụng nâng lên ngạch trên liền kề; Không kết hợp việc nâng ngạch với nâng bậc lương.

- Về tiêu chuẩn và điều kiện xét nâng ngạch: Cán bộ, công chức, viên chức quy định được xét nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

Có cống hiến lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan, tổ chức của Nhà nước, của Đảng, đoàn thể và lực lượng vũ trang (kể cả thanh niên xung phong) từ trước ngày 30/4/1975.

Trong quá trình công tác luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; không bị kỷ luật trong thời gian 10 năm cuối trước khi có thông báo nghỉ hưu.

Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.

- Về trình độ đào tạo: Đối với các ngạch công chức phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Đối với các ngạch viên chức phải đạt trình độ đào tạo quy định tại tiêu chuẩn chức danh ngạch.

- Đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng bậc lương cuối cùng cộng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ.

Thời điểm hưởng lương ở ngạch mới

Điểm 2 Mục V Thông tư 03/2008/TT-BNV quy định, thời điểm hưởng lương ở ngạch mới và để làm cơ sở tính lương hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được nâng ngạch theo hướng dẫn tại Thông tư này quy định trong Quyết định bổ nhiệm ngạch nhưng không sớm hơn thời điểm ra thông báo nghỉ hưu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu (thông báo nghỉ hưu trước 6 tháng tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu).

Việc xếp bậc và hệ số lương ở ngạch mới thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch và chuyển loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo tiết a, điểm 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV, trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Trường hợp bà Chu Thị Quyên, vào đầu tháng 2/2012 bà được đơn vị thông báo đến ngày 1/8/2012 sẽ nghỉ hưu là đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 143/2007/NĐ-CP.

Khi được thông báo thời gian nghỉ hưu, bà Quyên đang hưởng mức lương chuyên viên bậc 9/9, hệ số lương 4,98. Thực hiện chính sách nâng ngạch cho người có thông báo nghỉ hưu, bà đã được nâng ngạch mà không phải qua thi tuyển. Việc xếp vào bậc 3/8 ngạch chuyên viên chính với hệ số lương 5,08  là đúng với quy định tại tiết a, điểm 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV.

Về thời điểm hưởng lương ở ngạch mới, căn cứ quy định tại điểm 2, Mục V Thông tư 03/2008/TT-BNV và  tiết a, điểm 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV thì thời điểm hưởng lương ở ngạch mới được quy định trong Quyết định bổ nhiệm ngạch nhưng không sớm hơn thời điểm ra thông báo nghỉ hưu. Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Như vậy, ngày cơ quan quản lý ký quyết định nâng ngạch, xếp vào bậc 3/8 ngạch chuyên viên chính cho bà Quyên là thời điểm bà được hưởng lương ở ngạch mới. Nếu quyết định nâng ngạch được ký cùng ngày với thông báo nghỉ hưu thì bà Quyên được hưởng lương ngạch mới cùng ngày có thông báo nghỉ hưu. Nếu quyết định nâng ngạch được ký ngày 1/4/2012, thì bà Quyên được hưởng lương ở ngạch mới  từ ngày 1/4/2012. Việc giải thích phải có thời gian giữ bậc cuối cùng là 24 tháng mới được nâng ngạch không qua thi khi nhận thông báo nghỉ hưu là không có cơ sở.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.


Nguồn tin: http://baodientu.chinhphu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Tuyển sinh
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Góp ý xây dựng
Cải cách hành chính
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn
Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân
Thông báo danh sách vi phạm luật GTĐB gửi về địa phương
Thông báo tước giấy phép lái xe
Văn bản chính phủ
Phòng chống AIDS

Bạn đánh giá về chất lượng website của chung tôi như thế nào?

Đẹp và thân thiện

Đẹp

Trung bình

Không đẹp

Ý kiến khác