STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5568 15/08/2023 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
2 4977/QĐ-BCA 14/07/2023 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
3 22/2023/QH15 24/06/2023 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
4 4088/QĐ-BCA-C06 13/06/2023 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
5 1565/QĐ-BCA 24/03/2023 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
6 09/2023/NĐ-CP 13/03/2023 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
7 Số: 128/TB-PC08 16/02/2023 Nội dung công khai trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
8 09/2023/TT-BTC 08/02/2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
9 15/2023/QH15 09/01/2023 Luật Khám bệnh, chữa bệnh
10 110/2022/NĐ-CP 30/12/2022 Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
11 82/2022/TT-BTC 30/12/2022 Thông tư của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
12 67/2022/TT-BCA 30/12/2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
13 104/2022/NĐ-CP 21/12/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
14 101/2022/NĐ-CP 08/12/2022 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
15 73/2022/QH15 15/11/2022 Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
16 70/2022/NĐ-CP 27/09/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
17 59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
18 57/2022/NĐ-CP 25/08/2022 Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
19 53/2022/NĐ-CP 15/08/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
20 39/2022/ND-CP 18/06/2022 Nghị định Ban hành quy chế làm việc của Chính phủ
21 54/2022/QH15 16/06/2022 Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
22 07/2022/QH15 16/06/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
23 06/2022/QH15 15/06/2022 Luật Thi đua, khen thưởng
24 04/2022/QH15 14/06/2022 Luật Cảnh sát cơ động
25 Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính 31/05/2022 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
26 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC 31/05/2022 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
27 40/2019/QH14 13/05/2022 Luật kiến trúc
28 116/2021/NĐ-CP 21/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của lựa phòng, chống ma tuý, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý
29 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự
30 04/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
31 137/2021/NĐ-CP 31/12/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
32 128/2021/ND-CP 30/12/2021 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
33 129/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
34 130/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
35 122/2021/ND-CP 28/12/2021 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
36 123/2021/ND-CP 28/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng
37 124/2021/ND-CP 28/12/2021 Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/ND-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của chính phủ Quy định xử phạt VPHC về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực y tế
38 12/2021/ND-CP 28/12/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
39 127/2021/ND-CP 28/12/2021 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/ND-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
40 120/2021/NĐ-CP 24/12/2021 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
41 118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vie phạm hành chính
42 100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
43 02/2021/QH15 12/11/2021 Luật sửa đổi một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sự
44 471-472 26/03/2021 Luật xử lý vi phạm hành chính hợp nhất
45 tt67 18/02/2021 NỘI DUNG CÔNG KHAI Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của CAH Chợ Đồn
46 tt67 18/02/2021 NỘI DUNG CÔNG KHAI Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của CAH Chợ Đồn
47 138/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Nghị định Quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
48 139/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
49 140/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Nghị định Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
50 142/2021/NĐ-CP 31/01/2021 Nghị định Quy định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây