Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

 •   18/09/2019 03:38:41 AM
 •   Đã xem: 2324
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký thường trú

Đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 03:08:59 AM
 •   Đã xem: 4923
 •   Phản hồi: 0
Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 03:06:42 AM
 •   Đã xem: 4941
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ hộ khẩu

Cấp đổi sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 03:04:31 AM
 •   Đã xem: 4871
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ hộ khẩu

Cấp lại sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 03:03:28 AM
 •   Đã xem: 4939
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 03:02:16 AM
 •   Đã xem: 4911
 •   Phản hồi: 0
Xóa đăng ký thường trú

Xóa đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 03:00:54 AM
 •   Đã xem: 5035
 •   Phản hồi: 0
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 02:57:29 AM
 •   Đã xem: 4971
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 •   19/10/2017 02:55:02 AM
 •   Đã xem: 5257
 •   Phản hồi: 0
Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:48:43 AM
 •   Đã xem: 4903
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

 •   02/10/2017 10:34:00 PM
 •   Đã xem: 4487
 •   Phản hồi: 0
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 4429
 •   Phản hồi: 0
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 4351
 •   Phản hồi: 0
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:29:00 PM
 •   Đã xem: 4368
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:28:00 PM
 •   Đã xem: 4347
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 4305
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 4350
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   02/10/2017 10:07:00 PM
 •   Đã xem: 4880
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây