Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:06:42 PM
 •   Đã xem: 4187
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ hộ khẩu

Cấp đổi sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:04:31 PM
 •   Đã xem: 4122
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ hộ khẩu

Cấp lại sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:03:28 PM
 •   Đã xem: 4182
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:02:16 PM
 •   Đã xem: 4157
 •   Phản hồi: 0
Xóa đăng ký thường trú

Xóa đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 02:00:54 PM
 •   Đã xem: 4273
 •   Phản hồi: 0
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 01:57:29 PM
 •   Đã xem: 4204
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 •   19/10/2017 01:55:02 PM
 •   Đã xem: 4439
 •   Phản hồi: 0
Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

 •   19/10/2017 01:48:43 PM
 •   Đã xem: 4158
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

 •   03/10/2017 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 3720
 •   Phản hồi: 0
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 3670
 •   Phản hồi: 0
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 3608
 •   Phản hồi: 0
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 3618
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 3612
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 3571
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 3600
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 4112
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây