Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Thứ hai - 19/08/2019 11:38
Ngày 16/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 16/8/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW), đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu chính trụ sở HĐND - UBND tỉnh, các đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu các huyện, dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở HĐND - UBND tỉnh

Qua 05 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội; các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đã đưa nội dung hoạt động tín dụng chính sách xã hội vào chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác địa phương qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội; nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc, góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn. Trong 05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 87.553 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; 722 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; góp phần tạo việc làm cho 4.484 lao động; giúp 1.045 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 35.995 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng mới được 760 căn nhà cho hộ nghèo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất ý kiến để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới như: Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh điển hình và sử dụng vốn hiệu quả; thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả…

Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW - Ảnh minh hoạ 2

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Kạn trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đồng thời đề nghị: Thời gian tiếp theo, Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40-CT/TW bằng các Nghị quyết, văn bản cụ thể, qua đó góp phần chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; tiếp tục quan tâm triển khai nguồn vốn vay tín dụng chính sách gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới; nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh: Chỉ thị 40-CT/TW đã khẳng định thêm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của người nghèo và các đối tượng chính sách, chăm lo đến công tác an sinh xã hội, thông qua tín dụng chính sách xã hội, nhân dân tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự gắn kết toàn đảng, toàn dân. 05 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW đã thật sự đi vào cuộc sống và đã tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW trong thời gian tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp uỷ và chính quyền địa phương các cấp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 40-CT/TW; quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách các cấp ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương; đảm bảo an ninh, an toàn trên đường đi, tại Điểm giao dịch xã và tại trụ sở của Ngân hàng Chính sách xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; các Sở, ban, ngành có liên quan tại địa phương lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm; nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo và tạo việc làm; chủ động thực hiện việc huy động, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả; chú trọng chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn…

Bắc Kạn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW - Ảnh minh hoạ 3

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, giai đoạn 2014 - 2019

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 06 tập thể và 12 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 - 2019; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW./.

Tác giả bài viết: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập350
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm322
  • Hôm nay26,634
  • Tháng hiện tại998,452
  • Tổng lượt truy cập67,171,004
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây