Đội ngũ công nhân lao động chung tay xây dựng quê hương Bắc Kạn

Thứ năm - 22/08/2019 12:37
Dù còn gặp không ít khó khăn nhưng những năm qua, Công đoàn tỉnh ta cùng đội ngũ công nhân lao động đã không ngừng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Dù còn gặp không ít khó khăn nhưng những năm qua, Công đoàn tỉnh ta cùng đội ngũ công nhân lao động đã không ngừng lớn mạnh, góp phần xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng phát triển.

Đồng hành cùng tỉnh từ những ngày giải phóng

Trước khi tỉnh Bắc Kạn được giải phóng (24/8/1949), đội ngũ công nhân lao động tỉnh ta đã sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Cuối năm 1946, Ban Công vận khu I cử đồng chí Nguyễn Văn Hướng, đồng chí Trần Đức Việt cùng một số cán bộ đến Bắc Kạn để vận động thành lập tổ chức Công đoàn. Đến tháng 4 năm 1947, Bắc Kạn thành lập được một số Công đoàn cơ sở như: Công đoàn thị xã Bắc Kạn, Công đoàn Nha Bưu điện, Công đoàn Viên chức, Xưởng Quân giới C1, C3, C4, C6… Trên cơ sở đó, tháng 5/1947, Hội nghị thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Kạn được triệu tập. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành Công đoàn đầu tiên gồm 10 uỷ viên, đồng chí Nguyễn Văn Hướng được bầu làm Thư ký, đồng chí Trần Đức Việt được bầu làm Phó Thư ký, đây được coi là Đại hội lần thứ I Công đoàn tỉnh Bắc Kạn.

Đội ngũ công nhân lao động chung tay xây dựng quê hương Bắc Kạn

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Ngay sau khi thành lập, Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, góp phần tích cực đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc hợp nhất 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, ngày 30/4/1965 Ban thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định hợp nhất Ban chấp hành Liên hiệp công đoàn 2 tỉnh thành Liên hiệp công đoàn tỉnh Bắc Thái. Giai đoạn này, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn trải qua một chặng đường với 2 thời kỳ: Thời kỳ chống mỹ cứu nước mà trực tiếp là đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại cực kỳ ác liệt của đế quốc Mỹ (1965 - 1975) và thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước với những khó khăn thử thách quyết liệt. Song trong bất cứ hoàn cảnh nào dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng lập nên những chiến công vẻ vang. Bảo vệ an toàn và không ngừng phát triển sản xuất trên các lĩnh vực với nhịp độ ngày càng cao, vượt qua bom đạn, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, chiến đấu, duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế trong điều kiện sơ tán hết sức khó khăn; phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo của Đảng và điều hành quản lý của Nhà nước suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt... vừa sản xuất vừa chiến đấu, lực lượng CNVCLĐ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường trong cuộc chiến đấu giáng trả lực lượng không quân hiện đại của đế quốc Mỹ. Nhiều anh, chị em công nhân theo tiếng gọi của Tổ quốc đã lên đường nhập ngũ...

Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, những năm đầu tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước, tổ chức Công đoàn đã không ngừng giáo dục, vận động lực lượng cán bộ, CNVCLĐ phát huy bản chất của giai cấp công nhân, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn thử thách, nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực vào việc khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong chặng đường tiến hành công cuộc đổi mới đất nước với những biến động đầy khó khăn phức tạp, lực lượng CNVCLĐ tỉnh ta đã vững vàng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Cùng với việc tái thành lập tỉnh, ngày 28/12/1996 Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn. Một lần nữa, cán bộ, CNVCLĐ tỉnh ta lại phải đối diện với khó khăn, thử thách, cơ sở vật chất chỗ ăn, chỗ ở, trang thiết bị làm việc đều thiếu thốn. Trong hoàn cảnh ấy, tổ chức Công đoàn tỉnh ta đã tập hợp, động viên CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn ban đầu của một tỉnh mới tái lập bắt tay vào việc xây dựng quê hương Bắc Kạn, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên CNVCLĐ, cùng với chính quyền tạo điều kiện để người lao động được yên tâm công tác.

Tại thời điểm mới tái lập tỉnh (năm 1997), hệ thống công đoàn toàn tỉnh chỉ có LĐLĐ thị xã Bắc Kạn và 56 công đoàn cơ sở, với hơn 6.000 đoàn viên, CNVCLĐ. Qua hơn 20 năm củng cố xây dựng, đến nay, toàn tỉnh đã có 10 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, 730 công đoàn cơ sở với 25.268 CNVCLĐ, trong đó có 21.323 đoàn viên công đoàn.

Để xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động các cấp trong tỉnh quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 BCH Trung ương khóa XII và các nghị quyết, kết luận của tỉnh, Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022... đến đoàn viên, CNVCLĐ. Thường xuyên thăm nắm, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, cảnh giác trước hoạt động dụ dỗ, lôi kéo tham gia các tổ chức bất hợp pháp, hoạt động trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với đó, các cấp Công đoàn trong tỉnh còn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho CNVCLĐ. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hiện số người trong độ tuổi lao động của tỉnh ta khoảng hơn 190.000 người, tuy nhiên số người chưa qua đào tạo còn nhiều. Để khắc phục điều này, tỉnh đã xây dựng một số đề án về lao động việc làm như: Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020”. Mạng lưới trường lớp không ngừng được mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn liền với nhu cầu thực tiễn. Các cấp công đoàn tích cực tham mưu, phối hợp với người sử dụng lao động, tuyên truyền, vận động trên 2.600 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nâng cao tay nghề. Nhờ đó, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh luôn là lực lượng chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Chung tay xây dựng quê hương

Đội ngũ công nhân lao động chung tay xây dựng quê hương Bắc Kạn - Ảnh minh hoạ 2

Công nhân Công ty Kim loại màu nỗ lực lao động sản xuất vì sự phát triển chung

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần năng động sáng tạo, đoàn kết, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Bắc Kạn ngày càng giàu mạnh, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, gần 500 cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Kim loại màu tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn luôn ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lao động sản xuất. Người lao động hăng hái đăng ký đảm nhận công trình, phần việc; hiến kế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng văn hoá an toàn lao động tại nơi làm việc. Công ty cũng đã quan tâm đầu tư áp dụng một số công nghệ mới vào sản xuất như máy khoan công suất lớn, vận chuyển quặng trong lò bằng tầu điện, ô tô vận chuyển, máy xúc lớn hơn… mang lại năng suất và hiệu quả cao, tiền lương bình quân của người lao động khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập ổn định, nhiều chế độ chính sách được bảo đảm giúp cho người lao động của Công ty Kim loại màu yên tâm làm việc, gắn bó dài lâu với doanh nghiệp.

Năm 2016, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Kạn tiến hành cổ phần hóa trở thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn. Sau sự thay đổi này, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn đã có sự chuyển mình đáng ghi nhận với kết quả sản xuất kinh doanh luôn đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra. Bên cạnh vai trò của Ban lãnh đạo công ty thì sự chung tay góp sức của đội ngũ công nhân, người lao động công ty đã tạo ra sức bật mới cho đơn vị.

       Gần 20 năm là công nhân của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn anh Hoàng Văn Tạo, quê ở huyện Chợ Đồn luôn nỗ lực trong công việc được giao. Anh luôn tâm niệm phải thi đua lao động, sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm thì công ty mới phát triển, công ty phát triển thì cuộc sống của cán bộ, công nhân mới được bảo đảm. Nhờ sự nỗ lực của anh Tạo và tập thể 90 cán bộ, công nhân, liên tục trong 3 năm sau cổ phần hoá (2016 - 2018), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn đã thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu năm 2016 đạt 20 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; năm 2017, doanh thu đạt 22,5 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch; năm 2018 là 23 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch. Thu nhập của người lao động được nâng cao, ổn định với mức lương từ 5,3 triệu đồng/người/ tháng trở lên. Năm 2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn được Khối thi đua các Doanh nghiệp địa phương bình chọn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu khối; được Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Không chỉ ở Công ty Cổ phần Cấp thoát nước hay Công ty Kim loại màu, đội ngũ công nhân, viên chức người lao động ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực hết mình vì cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương. Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá: Đội ngũ công nhân, người lao động Bắc Kạn tuy số lượng không đông so với các tỉnh khác trong khu vực nhưng bù lại họ luôn cần cù, chịu khó, không lùi bước trước gian khổ, có tinh thần cách mạng và ý thức đoàn kết cao. Trong những thành quả mà Bắc Kạn có được hôm nay, có phần đóng góp không nhỏ từ công sức của đội ngũ công nhân và người lao động trong tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập246
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm232
  • Hôm nay51,607
  • Tháng hiện tại1,172,402
  • Tổng lượt truy cập59,866,852
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây