Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Thứ hai - 04/12/2017 23:10
Ngày 01/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ X kiểm điểm công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 01/12/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) tổ chức Hội nghị lần thứ X kiểm điểm công tác năm 2017, bàn nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo, năm 2017 một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2016. Tổng sản phẩm theo giá hiện hành ước đạt 8.410 tỷ đồng, bằng 92,2% kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người ước đạt 26,1 triệu đồng, bằng 91,2% kế hoạch, tăng 1,2 triệu đồng so với năm 2016.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng do cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực của nhân dân nên sản xuất nông - lâm nghiệp đạt khá. Tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 23.748ha, vượt 06% so với kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 182.700 tấn, vượt 4,4% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người ước đạt 570kg/năm. Sản lượng các cây trồng khác cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, nhất là các cây trồng có giá trị kinh tế cao như thuốc lá vượt 6,5%, dong riềng 12%, khoai môn 27%, gừng 34% và cam, quýt 25%. Tổng đàn vật nuôi cơ bản được duy trì ổn định. Công tác trồng rừng được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo ngay từ đầu năm nên tổng diện tích trồng rừng đạt khá với kết quả trồng được 7.229ha, vượt 13% kế hoạch, tăng 3% so với năm 2016.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X, khóa XI

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các Cấp, Ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện; dự kiến năm 2017 có thêm 07 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 901 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch, tăng 6,06% so với năm 2016. Tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm ước đạt 4.376 tỷ đồng; trong đó vốn do ngân sách nhà nước địa phương quản lý 1.390,8 tỷ đồng, ước giải ngân được 1.110 tỷ đồng, đạt 80% KH.

Việc tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp sản xuất, kinh doanh được ngành chức năng và các địa phương thường xuyên quan tâm. Hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài, ODA được tăng cường thực hiện. Tháng 11/2017, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Tại Hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 1.026 tỷ đồng, trao chứng nhận cam kết đầu tư cho 10 dự án với tổng mức 7.657 tỷ đồng, đặc biệt là dự án đầu tư tuyến đường nối từ Chợ Mới đến thành phố Bắc Kạn.

Năm 2017, toàn tỉnh có 56 doanh nghiệp thành lập mới, 30 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 11 doanh nghiệp giải thể, toàn tỉnh hiện có 1.145 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia, trong đó có 748 doanh nghiệp đang hoạt động. Toàn tỉnh có 41 HTX được thành lập mới nâng tổng số HTX của toàn tỉnh lên 118 HTX. Các HTX đã chủ động phát huy nội lực để phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên và người lao động.

          Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.577 tỷ đồng, đạt 94,5% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số khách du lịch đến địa phương trong năm ước đạt 495.000 lượt, vượt 10% kế hoạch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2016; tổng doanh thu ước đạt 378 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016.

          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 562 tỷ đồng, bằng 93,6% kế hoạch, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2016. Hoạt động của các ngân hàng duy trì hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp với nguồn vốn huy động tăng trưởng khá. Tổng huy động vốn ước đạt 6.110 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được các địa phương và ngành chức năng quan tâm. Các đề tài, dự án khoa học công nghệ được triển khai theo đúng quy định, tập trung vào lĩnh vực sản xuất, tạo vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi, sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngành chức năng tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Đề án 03-ĐA/TU; hiện nay đang xây dựng, hoàn thiện đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tiếp tục được triển khai đến các cơ quan, đơn vị ở cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được sắp xếp phù hợp với thực tế tại địa phương, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 324 trường (giảm 20 trường so với năm học trước); dự kiến năm 2017 có thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh được duy trì và từng bước nâng cao về chất lượng; trong năm 2017 có thêm 03 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Toàn tỉnh có 82% số hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 64% làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa”, “Tổ phố văn hóa”. Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 96,5%, đạt kế hoạch đề ra. Trong năm giải quyết việc làm cho 5.200 lao động, đạt 104% kế hoạch. Kết quả tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo theo chuẩn nghèo mới (đa chiều) toàn tỉnh có 26,61% hộ nghèo và 12,93% hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể thường xuyên được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo. Trong năm, toàn tỉnh kết nạp mới 1.407 đảng viên, mở được 41 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng với 2.309 quần chúng tham gia. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 165 tổ chức đảng, 242 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 76 tổ chức đảng, 188 đảng viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp không đạt kế hoạch, khu vực sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp. Việc xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu, tiến độ chậm. Việc giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thấp. Thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh chuyển biến chậm…

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với: Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2017. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018. Dự thảo báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 02 kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Dự thảo chương trình hành động thực hiện 03 Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả”. Dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư Trung ương, khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội năm 2017…

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và căn cứ mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này đã nhất trí thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018, gồm các mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 610 tỷ đồng; ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phấn đấu tiết kiệm thêm 02% chi thường xuyên. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200ha, trong đó có 1.000ha rừng gỗ lớn; tỷ lệ che phủ rừng trên 71%. Thành lập mới 16 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp; phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 90% trở lên; có thêm 08 trường học đạt chuẩn quốc gia. Có thêm 08 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 02 - 2,5%. Kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ X - Ảnh minh hoạ 2Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục tập trung hoàn thành toàn diện, nghiêm túc nhiệm vụ đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chủ động phối hợp làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; tổng kết đánh giá việc xây dựng gắn với tuyên truyền nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017;

Tập trung đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ thực hiện các dự án đã trao tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017;

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác nội chính, tăng cường các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện các biện pháp quyết liệt giảm thiểu tai nạn giao thông, tấn công, trấn áp tội phạm không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội;

Các đơn vị, địa phương chủ động, thường xuyên rà soát nhiệm vụ của Ngành, đơn vị mình đã được giao trong chương trình hành động số 04 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) để tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng Ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động xác định những tồn tại, hạn chế, bất cập của địa phương, đơn vị mình và có giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm 2018; niêm yết công khai nội dung này tại cơ quan, đơn vị, định kỳ hàng quý đánh giá lại kết quả khắc phục nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ; giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung này…/.

Tác giả bài viết: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây