.

ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Thứ ba - 13/02/2018 09:06
Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng. Phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn Đảng bộ kiên định mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Nguyễn Văn Du

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng. Phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn Đảng bộ kiên định mục tiêu theo Nghị quyết đã đề ra, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, VỮNG BƯỚC ĐI LÊN

Năm 2017 kinh tế nông - lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục có bước phát triển.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tình hình kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng diễn ra trong bối cảnh có những yếu tố thuận lợi, đan xen với không ít khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thi đua học tập, lao động sản xuất, tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đảng bộ tỉnh và các cấp chính quyền đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, đột phá như Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng những cơ chế, chính sách mang tính đột phá, năm 2017, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có hơn 700 doanh nghiệp đang hoạt động có đăng ký kinh doanh trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trong năm, tỉnh đã ban hành Nghị quyết về các chính sách khuyến khích liên kết, hình thành tổ hợp tác, hợp tác xã. Năm 2017, tỉnh đặt mục tiêu thành lập 16 hợp tác xã nhưng đến hết năm đã có thêm 41 hợp tác xã được thành lập, trong đó có 33 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nâng tổng số lên 118 hợp tác xã.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho nhân dân. Các chính sách người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai hiệu quả. Ngành giáo dục đào tạo tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất trường, lớp từng bước được hoàn thiện. Hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Các thiết chế văn hóa cơ sở, các công trình văn hóa thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Tỉnh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm chiến thắng Việt Bắc thu đông (1947 - 2017).

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được coi trọng. Đảng bộ luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý có số dư và qua sát hạch của hội đồng tư vấn, với cách làm này, thời gian qua, đã có 26 lượt cán bộ, 30 lượt chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được bổ nhiệm và số cán bộ được bổ nhiệm đều đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tỉnh đã ban hành đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đến nay đã cơ bản thực hiện xong theo đề án. Trong năm, tỉnh cũng chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng khẩn trương tham mưu xây dựng đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể các cấp triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác; hướng hoạt động về cơ sở qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức vui tươi, tiết kiệm, thành công ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2017 cũng ghi dấu nỗ lực của tỉnh trong tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và phát triển tỉnh Bắc Kạn. Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn được tổ chức đăng cai tại tỉnh Bắc Kạn đã được chuẩn bị, tổ chức chu  đáo, khoa học, hợp lý, đạt hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân và du khách góp phần quảng bá du lịch Bắc Kạn.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017 được tổ chức trong tháng 11/2017 đã giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích, ưu đãi, mời gọi đầu tư vào tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án; trao chứng nhận cam kết đầu tư cho 9 dự án với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Đây đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm tiếp theo như: Xây dựng Trung tâm Bảo tồn gen và phát triển bò Mông; Nhà máy chế biến gỗ tại Chợ Đồn; Trồng dược liệu tại Đồn Đèn, Ba Bể; trung tâm thương mại thành phố Bắc Kạn; cao tốc Chợ Mới - thành phố Bắc Kạn…

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư, tỉnh tổ chức thành công Hội thi cam quýt Bắc Kạn và Hội nghị kết nối cung cầu nông sản qua đó nhiều cá nhân, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng cung ứng nông sản với nhiều đơn vị ngoài tỉnh... Đặc biệt, dự hội nghị xúc tiến đầu tư Bắc Kạn và làm việc với tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương đối với dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Bắc Kạn. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu, sớm có phương án đầu tư tuyến đường Quân Bình - hồ Ba Bể. Đây là các dự án giao thông quan trọng, sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Năm 2018 được dự báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, năm 2018, Bắc Kạn thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, chế biến nông lâm sản và xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm có thế mạnh; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng đặc biệt là hạ tầng nông thôn; nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch. Quan tâm bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững. Chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững chắc.

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 5,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 610 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; chuyển đổi khoảng 400ha đất nông nghiệp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200ha, trong đó 1.000ha cây gỗ lớn (trồng tập trung hoặc phân tán); tỷ lệ che phủ rừng trên 71%; thành lập mới 16 Hợp tác xã nông lâm nghiệp; tạo việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2 - 2,5%, riêng huyện 30a giảm 3 - 4%... Phấn đấu năm 2018, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh tăng 5 bậc và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 2 bậc so với năm 2017.Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%. Kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên; 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%…

Những kết quả đạt được trong năm qua sẽ tạo tiền đề và cơ sở vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chắc chắn tỉnh ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018, tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung quan tâm đến đời sống của nhân dân, các gia đình chính sách. Đảm bảo, mọi người, mọi nhà đều đón tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Tết Nguyên đán 2018. Thay mặt Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công./.

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập111
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay20,095
  • Tháng hiện tại699,163
  • Tổng lượt truy cập18,311,010
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây