HOICHOTHUONGMAI

LỰC LƯỢNG AN NINH NỘI ĐỊA - 77 NĂM CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

Thứ hai - 17/04/2023 02:40
Lực lượng An ninh nội địa được hợp thành bởi lực lượng An ninh xã hội, lực lượng Chống phản động và khủng bố, lực lượng An ninh Tây Bắc, An ninh Tây Nguyên và An ninh Tây Nam Bộ. Trong suốt chiều dài lịch sử, lực lượng An ninh nội địa đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sát cánh cùng các lực lượng khác trong Công an nhân dân lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ chính quyền Cách mạng, khẳng định vai trò vị trí, tầm quan trọng của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Ngày 03/3/2023, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1032/QĐ-BCA xác định ngày 18 tháng 4 năm 1946 là Ngày Truyền thống của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân.
 
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 – 2019
 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 – 2019
Chặng đường lịch sử 77 năm (18/4/1946-18/4/2023) lực lượng An ninh nội địa luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, quyết liệt của Đảng, Chính phủ, cấp ủy các cấp, đặc biệt là của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự phối, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, kịp thời của các cơ quan chuyên môn của các bộ, ban, ngành và Công an các đơn vị, địa phương; sự thương yêu, đùm bọc, che chở, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng An ninh nội địa ngày càng phát triển, trưởng thành phục vụ thắng lợi các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố, không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Lực lượng An ninh nội địa tỉnh Bắc Kạn được thành lập vào ngày 26/5/2010, tại Quyết định số 409/QĐ-CAT (PX13) của Giám đốc Công an tỉnh. Do yêu cầu thực tiễn, nghiệp vụ trong từng giai đoạn, lực lượng An ninh nội địa đã nhiều lần thay đổi tên gọi, phiên hiệu, mô hình tổ chức: Năm 2010, Phòng An ninh xã hội; năm 2015, Phòng Chống phản động và chống khủng bố; năm 2019, Phòng An ninh đối nội; tháng 12/2021 đến nay, đổi tên là Phòng An ninh nội địa. Thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động, khủng bố ở địa phương và các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số, các vấn đề xã hội như: Tranh chấp, khiếu kiện, điểm nóng, tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, đình công, lãn công… để chống Đảng, Nhà nước; tham gia quản lý nhà nước về an ninh đối với lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc thiểu số và các lĩnh vực được phân công; phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an thực hiện pháp luật, chính sách tôn giáo, dân tộc thiểu số và các vấn đề xã hội liên quan đến an ninh chính trị ở địa phương, góp phần bảo đảm ANQG.
 
Hội nghị gặp mặt các chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo năm 2020
Hội nghị gặp mặt các chức sắc, chức việc tiêu biểu trong tôn giáo năm 2020
 
Kế thừa, tiếp nối và phát huy những giá trị lịch sử, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Kạn thường xuyên làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, phục vụ công tác tham mưu, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; sử dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện để tham mưu, giải quyết không để đột xuất, bất ngờ, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; chủ động kiến nghị với các cấp, ngành giải quyết ổn định, đúng chính sách, pháp luật đối với các vấn đề phức tạp nổi lên tại địa bàn.

Với phương châm “Giải quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở”, lực lượng An ninh nội địa đã chủ động bám nắm địa bàn, thường xuyên tiếp xúc với chức sắc, chức việc trong các tôn giáo để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gần gũi để nắm tâm tư nguyện vọng của các giáo dân, tín đồ, phật tử; tuyên truyền vận động giáo dân, tín đồ, phật tử tham gia bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn cơ sở, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, sống “tốt đời đẹp đạo”.
 
Phát hiện, xử lý nhóm người sinh hoạt tâm linh trái phép theo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”
 Phát hiện, xử lý nhóm người sinh hoạt tâm linh trái phép theo “Hội thánh đức chúa trời mẹ”
 
Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng An ninh nội địa không quản ngại khó khăn, gian khổ, chú trọng công tác bám bản, bám dân, thực hiện “4 cùng” cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện xây dựng, củng cố vững chắc mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở địa bàn cơ sở; tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tham mưu chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Kế hoạch, phương án phòng chống khủng bố và các biện pháp phòng ngừa cũng được thực hiện thường xuyên, từ đó kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng phản động, khủng bố, đập tan âm mưu, diễn biến kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, ly khai, tự trị,…; đấu tranh quyết liệt với các trường hợp tham gia các tín ngưỡng, tôn giáo bất hợp pháp; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Năm 2023, với vai trò là lực lượng nòng cốt Phòng An ninh nội địa đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh, kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 09/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Kạn đã quyết liệt triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, chuyển hóa, đưa địa bàn tỉnh Bắc Kạn ra khỏi diện bị ảnh hưởng của tổ chức này; đã đấu tranh, xóa bỏ hoàn toàn tổ chức “Bà Cô Dợ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Với những thành tích, chiến công đã đạt được, lực lượng An ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự được tặng 03 cờ thi đua của Bộ Công an và Tổng Cục chính trị Công an nhân dân; được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nội địa luôn là lực lượng có vai trò, vị trí đặc biệt trong công tác bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nội địa luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp Cách mạng của Đảng, hết lòng phục vụ Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./. 

Tác giả: Thanh Tùng - Nam Phong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập512
  • Máy chủ tìm kiếm114
  • Khách viếng thăm398
  • Hôm nay102,202
  • Tháng hiện tại3,080,253
  • Tổng lượt truy cập146,864,782
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây