Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học và làm theo Bác

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học và làm theo Bác

 •   21/01/2020 09:25:58 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Huyện ủy Na Rì lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện ủy Na Rì lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   21/01/2020 12:32:50 AM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/01, Huyện ủy Na Rì tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bắc Kạn tạo đột phá trong công tác cán bộ

Bắc Kạn tạo đột phá trong công tác cán bộ

 •   17/01/2020 12:31:45 PM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác cán bộ được Bắc Kạn coi là khâu then chốt giúp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Du- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xung quanh nội dung này.
Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

Hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"

 •   16/01/2020 03:21:35 PM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), sáng 16/01, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội".
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

 •   16/01/2020 03:21:27 PM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được tổ chức triển khai khá toàn diện, thường xuyên và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là phong trào thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng.
Vững niềm tin, vươn tới thịnh vượng

Vững niềm tin, vươn tới thịnh vượng

 •   16/01/2020 03:21:25 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Tờ lịch cuối cùng năm 2019 gấp lại đánh dấu một năm đầy khó khăn thử thách. Nắm bắt cơ hội, vượt qua thử thách, với khí phách của chàng trai Phù Đổng quyết giữ vững hòa bình và dựng nên những cột mốc thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và an ninh - quốc phòng.
Đảng bộ thị trấn Yến Lạc chú trọng công tác xây dựng đảng

Đảng bộ thị trấn Yến Lạc chú trọng công tác xây dựng đảng

 •   12/01/2020 06:52:34 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Yến Lạc (Na Rì) đã đề ra nhiều kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Na Rì chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

Na Rì chú trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng

 •   08/01/2020 07:35:45 PM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, huyện Na Rì luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc kiểm tra, giám sát thực hiện điều lệ Đảng, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.
Ba Bể chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp

Ba Bể chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp

 •   07/01/2020 10:49:28 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Năm 2019, BCH Đảng bộ huyện Ba Bể đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chuẩn bị tốt các nội dung cho đại hội đảng các cấp.
Đảng bộ xã Thượng Ân lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

Đảng bộ xã Thượng Ân lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

 •   27/12/2019 03:45:52 PM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Thượng Ân (Ngân Sơn) đã chú trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Toàn tỉnh kết nạp được hơn 1124 đảng viên

Toàn tỉnh kết nạp được hơn 1124 đảng viên

 •   27/12/2019 03:45:41 PM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể thường xuyên được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng.
Pác Nặm chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Pác Nặm chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

 •   27/12/2019 03:45:40 PM
 •   Đã xem: 582
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, ngoài việc bồi dưỡng nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng bộ huyện Pác Nặm còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn đồng thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực.
Na Rì quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

Na Rì quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

 •   27/12/2019 03:45:40 PM
 •   Đã xem: 583
 •   Phản hồi: 0
Đến nay, huyện Na Rì mới hoàn thành 31/42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu còn lại, huyện Na Rì đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở.
Tăng cường quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú

Tăng cường quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú

 •   20/12/2019 06:49:52 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Những năm gần đây, số lượng đảng viên tại các địa phương, cơ sở đi làm xa có xu hướng ngày càng gia tăng. Ðiều này dẫn tới khó khăn cho cấp ủy đảng trong công tác phân công quản lý đảng viên, ảnh hưởng hoạt động chi bộ. Ðây đang là vấn đề đặt ra đối với nhiều cấp ủy, đơn vị, địa phương.
Thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt "Tự soi, tự sửa"

Thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt "Tự soi, tự sửa"

 •   17/12/2019 07:32:23 AM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Sau hơn một năm triển khai, đợt sinh hoạt "tự soi tự sửa" đã tạo chuyển biến từ suy nghĩ đến hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên, tập thể, đơn vị trong toàn Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn.
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

 •   05/12/2019 11:21:14 PM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
Sáng 04/12, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Bắc Kạn đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019.
Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng

 •   03/12/2019 08:53:48 AM
 •   Đã xem: 1009
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí (PCTN-LP) luôn được Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn hết sức coi trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hoạt động của Văn phòng chung khối Mặt trận, đoàn thể huyện Pác Nặm

Hoạt động của Văn phòng chung khối Mặt trận, đoàn thể huyện Pác Nặm

 •   22/11/2019 01:23:37 AM
 •   Đã xem: 1615
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án 12-ĐA/TU ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, từ đầu năm 2019 huyện Pác Nặm đã thành lập Văn phòng tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện. Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, Văn phòng bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.
Người Chính trị viên đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

Người Chính trị viên đoạt giải Nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh

 •   21/11/2019 04:28:13 AM
 •   Đã xem: 1693
 •   Phản hồi: 0
Giọng nói trầm ấm, từ tốn, phong thái đĩnh đạc là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với Trung tá Trịnh Tiến Dũng- Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bạch Thông, người vừa giành giải Nhất hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, năm 2019.

Các tin khác

Chuyên trang
Thống kê
 • Đang truy cập203
 • Máy chủ tìm kiếm31
 • Khách viếng thăm172
 • Hôm nay11,215
 • Tháng hiện tại1,319,625
 • Tổng lượt truy cập38,002,914
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây