CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 02/2024

Thứ tư - 12/06/2024 22:49
CÔNG AN TỈNH BẮC KẠN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ VI PHẠM QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH TRONG THÁNG 02/2024
TT TÊN CÔNG TRÌNH, CƠ SỞ NỘI DUNG VI PHẠM SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất của HTX sản xuất và thương mại Lâm Gia Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 08/QĐ-XPHC ngày 27/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình Xưởng sản xuất ván ép - Hợp tác xã Phương Thảo Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 09/QĐ-XPHC ngày 27/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác của Công ty TNHH gỗ Dương Thành Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 10/QĐ-XPHC ngày 28/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình xưởng sản xuất ván ép - Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Phong Minh DS Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 11/QĐ-XPHC ngày 28/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Dũng Hằng Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 30/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình Xưởng sản xuất ván ép – Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Ngọc Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 15/QĐ-XPHC ngày 30/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván épcủa Hợp tác xã Hậu Ninh Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 12/QĐ-XPHC ngày 30/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình Xưởng sản xuất ván ép - Công ty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại HHK Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 30/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất An Trường Sơn Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 14/QĐ-XPHC ngày 30/5/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Mộc Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 18/QĐ-XPHC ngày 04/6/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác của Hợp tác xã Tấn Phát Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 19/QĐ-XPHC ngày 05/6/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 1.  
Công trình nhà xưởng ép gỗ, văn phòng điều hành của Hợp tác xã An Hòa Phát Vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 38 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ: “Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy”. Quyết định số 20/QĐ-XPHC ngày 05/6/2024 của Công an tỉnh Bắc Kạn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây