Tổ chức cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021

Thứ bảy - 26/06/2021 11:20
Nhằm tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Ủy ban Biên giới (thuộc Bộ Ngoại giao); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường) tổ chức cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021. Cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.
Biển đảo Việt Nam ( ảnh internet)
Biển đảo Việt Nam ( ảnh internet)
1.Đối tượng dự thi
Cuộc thi dành cho tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.
Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Ban Thư ký không được tham gia dự thi.
2. Nội dung
Các tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh cần thể hiện những nội dung chính như sau:
Phản ánh tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo của Tổ quốc.
Phản ánh không khí hăng hái, quyết tâm trong hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biển, đảo; Ý thức trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Phản ánh những thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của các địa phương ven biển sau 35 năm đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.
Phản ánh hoạt động khai thác và phát triển tiềm năng du lịch biển Việt Nam; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng cư dân biển, các sản phẩm thủ công đặc trưng của các làng nghề truyền thống ở mỗi vùng biển, đảo.
Phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường biển, hải đảo; bảo tồn hệ sinh thái biển tự nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh; bảo đảm sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo.
Phản ánh hoạt động hợp tác quốc tế về biển, thúc đẩy các nỗ lực chung bảo đảm an ninh, hoà bình, ổn định cho các vùng biển trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trên biển.
Ca ngợi những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội và trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
3. Quy định về tác phẩm tham dự cuộc thi
Tác phẩm dự thi là các tác phẩm được sáng tác trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay.
Tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng.
+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.
+ Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh (kèm theo maket của bộ ảnh). Tác giả phải đánh số thứ tự ảnh trong bộ ảnh (trên Website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).
Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.
Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 10 ảnh đơn/ảnh bộ tham dự Cuộc thi.
Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.
Quy cách ảnh dự thi:
+ Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, dung lượng từ 5Mb - 12Mb, độ phân giải 300 dpi. Trong trường hợp cần thiết, Ban tổ chức có quyền yêu cầu tác giả nộp file gốc đế kiểm chứng thông tin.
+ Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiệu nhận dạng nào trên ảnh. Không ghi chú thích, chữ ký lên trên ảnh.
+ Ảnh không phù hợp với các quy định trên sẽ bị loại mà không cần báo trước.
Các tác phẩm vi phạm đến vấn đề chủ quyền biển, đảo Việt Nam đều không hợp lệ.
Ảnh tham dự chưa được trưng bày hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm cấp quốc gia và khu vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức...
Không chấp nhận những tác phẩm đã được Giải thưởng và triển lãm của cuộc thi biển, đảo quê hương do Ban Tuyên giáo phối hợp với Hội NSNA Việt Nam tổ chức năm 2018.
Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan đến bản quyền tác phẩm. Ban Tổ chức được phép loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ trước, trong và sau Cuộc thi.
Quyết định của Hội đồng Giám khảo là kết quả chung cuộc.
4. Sử dụng tác phẩm
Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày triển lãm được trả nhuận treo 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).
Ảnh đạt giải và ảnh triển lãm được Ban Tổ chức toàn quyền sử dụng tuyên truyền, quảng bá trên các ấn phẩm và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài nước và không phải trả chi phí nhuận ảnh.
Các tác phẩm khác (ngoài tác phẩm đạt giải và trưng bày triển lãm), nếu được chọn phục vụ cho công tác tuyên truyền, Ban Tổ chức và các nhà tài trợ sẽ phải thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.
5. Giải thưởng
Cơ cấu Giải thưởng: gồm 02 hệ thống giải thưởng dành cho 02 thể loại Ảnh đơn và Ảnh bộ, gồm:
+ 02 giải Nhất, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Vàng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).
+ 04 giải Nhì, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Bạc của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).
+ 06 giải Ba, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi; (3) Huy chương Đồng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 10.000.000đ (Mười triệu đồng).
+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải gồm: (1) Cúp pha lê; (2) Chứng nhận của Ban Chỉ đạo Cuộc thi, kèm tiền thưởng của Ban Tổ chức là 5.000.000đ (Năm triệu đồng).
Cơ cấu Giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại.
Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của Cuộc thi sẽ được xem xét, đề nghị Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Cơ quan chủ trì Cuộc thi tặng Bằng khen, kèm theo mức tiền thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Các tác phẩm đạt giải và chọn trưng bày triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp bằng Chứng nhận và được tính điểm cấp Quốc gia theo Quy chế của Hội.
6. Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm và trao thưởng
Tiêu chí chọn tác phẩm triển lãm:
+ Tác phẩm không vi phạm thể lệ của Cuộc thi và Triển lãm.
+ Tác phẩm bám sát chủ đề, nội dung của Cuộc thi; kỹ thuật, bố cục, ngôn ngữ nhiếp ảnh, ảnh sáng tốt; hình ảnh đẹp, có tính thẩm mỹ.
+ Đối với ảnh bộ phải có sự gắn kết, xuyên suốt giữa các ảnh trong bộ ảnh. Mỗi bộ ảnh được tính là một tác phẩm.
+ Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chú thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung bộ ảnh.
+ Khuyến khích tác phẩm có sự tìm tòi, mới lạ.
+ Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm dự thi, nhưng không quá 10% số ảnh Ban Tổ chức nhận được.
Tiêu chí chọn tác phẩm trao giải thưởng:
+ Nội dung tác phẩm thể hiện đậm nét chủ đề, có thông điệp rõ ràng, góc nhìn mới lạ.
+ Thể hiện xuất sắc về kỹ thuật và ngôn ngữ nhiếp ảnh; bố cục sáng tạo; ánh sáng đẹp; hình ảnh có tính thẩm mỹ cao.
7. Trách nhiệm của tác giả
Thực hiện đúng thể lệ Cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tồ chức Cuộc thi.
Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
8. Phương thức và thời gian gửi ảnh
Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website:www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động đến 23h59’, ngày 30/9/2021.
Thông tin về cuộc thi có thể tìm hiểu tại địa chỉ website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com
Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:
+ Ông Nguyễn Xuân Chính - Điện thoại: 0912 065 411.
+ Ông Mai Vinh - Điện thoại: 0263. 3700 292.
+ Bà Nguyễn Thu Trang - Điện thoại: 024.3943 5885.
 

 

Tác giả bài viết: Công an tỉnh Bắc Kạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập262
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm261
  • Hôm nay46,552
  • Tháng hiện tại1,569,604
  • Tổng lượt truy cập94,472,421
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây