Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

 •   18/09/2019 02:38:41 PM
 •   Đã xem: 846
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký thường trú

Đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 02:08:59 PM
 •   Đã xem: 3426
 •   Phản hồi: 0
Tách sổ hộ khẩu

Tách sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:06:42 PM
 •   Đã xem: 3432
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ hộ khẩu

Cấp đổi sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:04:31 PM
 •   Đã xem: 3399
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ hộ khẩu

Cấp lại sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:03:28 PM
 •   Đã xem: 3416
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

 •   19/10/2017 02:02:16 PM
 •   Đã xem: 3402
 •   Phản hồi: 0
Xóa đăng ký thường trú

Xóa đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 02:00:54 PM
 •   Đã xem: 3478
 •   Phản hồi: 0
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

 •   19/10/2017 01:57:29 PM
 •   Đã xem: 3428
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

 •   19/10/2017 01:55:02 PM
 •   Đã xem: 3565
 •   Phản hồi: 0
Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

 •   19/10/2017 01:48:43 PM
 •   Đã xem: 3420
 •   Phản hồi: 0
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật

 •   03/10/2017 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 2910
 •   Phản hồi: 0
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:33:00 AM
 •   Đã xem: 2852
 •   Phản hồi: 0
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 2822
 •   Phản hồi: 0
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 2846
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 2852
 •   Phản hồi: 0
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 2824
 •   Phản hồi: 0
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 2840
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã, phường

 •   03/10/2017 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 3306
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây