Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ hai - 29/07/2019 12:55
Ngày 25/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo công đoàn tỉnh qua các thời kỳ.

Ngày 25/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy;các đồng chí nguyên là lãnh đạo công đoàn tỉnh qua các thời kỳ.

Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Quang cảnh buổi lễ

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ, từ khi ra đời đến nay, công đoàn Việt Nam đã trải qua 90 năm hoạt động vớichặng đường lịch sử đầy khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang. Với những tên gọi phù hợp với nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng như: Công hội đỏ (thời kỳ 1929 - 1935), Nghiệp đoàn ái hữu (1936 - 1939), Hội công nhân phản đế (1939 - 1941), Hội công nhân cứu quốc (1941 - 1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1946 - 1961), Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (từ năm 1988 đến nay). Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đều phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bước sang thời kỳ đổi mới đất nước, Công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà... Các phong trào đã thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVC-LĐ. Qua đó càng khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Là một bộ phận của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân lao động tỉnh ta sớm có ý thức giác ngộ cách mạng. Ngay sau khi thành lập, Công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, góp phần tích cực đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi.

Cùng với việc tái thành lập tỉnh, ngày 28/12/1996, Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổ chức Công đoàn tỉnh Bắc Kạn trải qua 9 kỳ đại hội, phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn phát triển, lớn mạnh không ngừng. Đến nay, toàn tỉnh đó có 10 LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, 730 công đoàn cơ sở, với hơn 21.000 đoàn viên. Chất lượng đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên về nhiều mặt, phần lớn được đào tạo cơ bản về học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ...

Các cấp công đoàn đã giáo dục, bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng tập hợp ý kiến của CNVCLĐ để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn giải quyết; tham gia xây dựng các chủ trương chính sách pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm và đẩy mạnh, thông qua hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên vay để phát triển kinh tế gia đình như: Quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, vận động CNVCLĐ chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội... Đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh luôn là lực lượng chính trong sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh, giữ vai trò nòng cốt trong khối liên minh giữa giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - Ảnh minh hoạ 2

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du phát biểu tại buổi lễ

           Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du biểu dương và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng và đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức công đoàn tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng và các vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn lao động, sản xuất của cán bộ, CNVCLĐ để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống, làm việc của cán bộ, CNVCLĐ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, đồng thời lựa chọn những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa công đoàn với chính quyền và các ngành, đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, có giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong thời kỳ mới. Mọi hoạt động của công đoàn phải xuất phát từ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ với phương châm hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, CNVCLĐ làm mục tiêu hoạt động. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bố trí cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.

Lễ mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam - Ảnh minh hoạ 3

Các cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho 27 cá nhân của tỉnh; 10 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; 09 tập thể và 11 cá nhân được LĐLĐ tỉnh khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập85
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay10,988
  • Tháng hiện tại1,530,406
  • Tổng lượt truy cập39,808,744
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây