Phát huy kết quả đạt được, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Thứ sáu - 28/08/2020 03:55
Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế qua đợt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Vừa qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế qua đợt tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

 

Phát huy kết quả đạt được, chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trả lời phóng viên Báo Bắc Kạn về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

 

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về công tác tổ chức đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở tại tỉnh Bắc Kạn thời gian qua?

Đồng chí Hoàng Duy Chinh: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung triển khai, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng các nội dung để tổ chức đại hội, đảm bảo kế hoạch, theo đó, đến hết ngày 18/8, toàn bộ các đảng bộ cấp trên cơ sở (cấp huyện) của tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện có thể khái quát ở một số nội dung sau: Thứ nhất, ngay từ rất sớm, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động thành lập các tiểu ban (văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, phục vụ) để chuẩn bị các nội dung phục vụ tổ chức đại hội. Chủ động tổ chức, quán triệt, nghiên cứu các quy định của Trung ương, hướng dẫn của tỉnh về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Theo đó, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và lấy ý kiến tham gia của đông đảo đảng viên, quần chúng nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu phù hợp. Đồng thời, tỉnh đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị tại các đảng bộ, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về tiến độ, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ trực thuộc, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Trước khi tổ chức đại hội các đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức họp xem xét, duyệt kỹ chương trình, nội dung, văn kiện và tài liệu phục vụ đại hội. Đồng thời, chỉ đạo rút kinh nghiệm từ kết quả tổ chức đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Bạch Thông.

Thứ hai, đại hội của các đảng bộ diễn ra trang trọng, nghiêm túc; công tác tổ chức, điều hành đại hội được đoàn chủ tịch tiến hành tương đối rõ ràng, mạch lạc, đúng kịch bản và phát huy dân chủ, khách quan. Việc phân bổ thời gian tại các đại hội tương đối hợp lý, trong đó, dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nội dung thảo luận các văn kiện. Nhiều đại biểu có ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong thảo luận để góp ý cho văn kiện đại hội và các dự thảo văn kiện đại hội cấp trên. Trong công tác bầu cử, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong đảng; kết quả bầu cử đa số đúng dự kiến, đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn.

Thứ ba, đại biểu tham dự đại hội thống nhất cao và thể hiện quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay sau đại hội, các đảng bộ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ngay nghị quyết đại hội để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Phóng viên: Trong quá trình tổ chức đại hội, công tác nhân sự đã được các đảng bộ thực hiện ra sao; kết quả đại hội cho thấy công tác chuẩn bị nhân sự của các đảng bộ được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Duy Chinh: Phải nói rằng, các đảng bộ đã chấp hành nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. Các đại hội đều thực hiện theo đúng nội dung, công tác bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên tại đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng, số dư theo quy định và cơ bản đúng với phương án nhân sự do ban chấp hành khóa trước chuẩn bị. Công tác bầu cử thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy chế bầu cử trong đảng; kết quả bầu cử đa số đúng dự kiến, đủ số lượng.

Để có được kết quả đó, trước hết là Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và ban chấp hành đã chủ động xây dựng các kế hoạch, các phương án nhân sự trên cơ sở rà soát quy hoạch, đảm bảo bồi dưỡng cán bộ đúng theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, Hướng dẫn số 07-HD/TU ngày 01/11/2019 của Tỉnh ủy, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là về tiêu chuẩn cấp ủy viên, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, cơ cấu tuổi trẻ, nữ, dân tộc. Đồng thời, công tác nhân sự được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự, quy trình, phát huy dân chủ, thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công tâm.

Phóng viên: Từ việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện, thành phố vừa qua, tỉnh đã rút ra bài học kinh nghiệm gì để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Duy Chinh: Qua tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trên cơ sở, tôi thấy rằng chúng ta cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người ủng hộ và tích cực tham gia vào các quy trình, ví dụ như đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội, quy trình nhân sự, sự phản biện xã hội từ các cấp, Nhân dân.

Chuẩn bị chu đáo về các điều kiện tổ chức phục vụ đại hội, về cơ sở vật chất, công tác phục vụ đại hội phù hợp với điều kiện địa phương. Chuẩn bị đầy đủ và hoàn thiện các nội dung để tiến hành tổ chức đại hội, đặc biệt là các văn kiện trình đại hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đảng bộ trực thuộc và quần chúng nhân dân.

Một điều kiện mang tính quyết định mang lại sự thành công cho đại hội đó là sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ từ quá trình chuẩn bị đến khi tổ chức.

Cùng với đó, công tác nhân sự phải được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy; đồng thời, phải được tiến hành nghiêm túc, đúng trình tự, quy trình, phát huy dân chủ, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Cần nắm chắc tình hình và dự báo một số tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị trước phương án giải quyết./.

Xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả bài viết: Duy Khánh (thực hiện)

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập300
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm281
  • Hôm nay44,797
  • Tháng hiện tại1,662,630
  • Tổng lượt truy cập52,339,753
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây