Công tác an ninh Đối ngoại góp phần bảo vệ vững chắc ANQG và lợi ích của đất nước

Thứ tư - 05/08/2020 10:44
Qua đó, đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác an ninh đối ngoại, góp phần cùng toàn lực lượng đảm bảo an ninh...

Qua đó, đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác an ninh đối ngoại, góp phần cùng toàn lực lượng đảm bảo an ninh quốc gia và lợi ích của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ chính trị, Nghị quyết 01 và Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp tinh gọn bộ máy theo mô hình tổ chức mới, Cục An ninh đối ngoại được thành lập trên cơ sở sát nhập một số đơn vị nghiệp vụ và tiếp thu một số chức năng nhiệm vụ của Tổng cục An ninh trước đây...

Ngay sau khi Đảng bộ được thành lập, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại đã lãnh đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp lực lượng, khắc phục khó khăn, bắt tay ngay vào công tác chuyên môn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Trong tình hình mới, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã tập trung quan tâm công tác tổ chức và xây dựng Đảng; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, quản lý trực tiếp và thống nhất. Mô hình tổ chức Đảng của đơn vị được xây dựng theo nguyên tắc nhất thể hóa, thống nhất xuyên suốt trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của của từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ.
Đây là sự sáng tạo trong tổ chức Đảng, không chia cắt, tập trung thống nhất, từ đó, đã phát huy hiệu quả cao trong các mặt công tác chiến đấu, xây dựng đảng, chính sách cán bộ và đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Trong công tác sinh hoạt Đảng, luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tất cả các vấn đề đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất trong cấp ủy; đồng thời, đảm bảo nguyên tắc phê bình và tự phê bình, giúp Đảng bộ liên tục trưởng thành trong quá trình chiến đấu và công tác.

Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là những nhiệm vụ then chốt, quyết định tinh thần, thái độ công tác, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với công việc.

Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức nhiệm vụ chính trị, để thẳng thắn nhìn vào sự thật, phát hiện những yếu tố mới, những vướng mắc, khó khăn và đề cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kiên quyết khắc phục sửa chữa, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Từ việc xác định lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị là mục tiêu, mẫu số chung, tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã gương mẫu, đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng tình đồng đội, đồng chí yêu thương trong sáng, quyết tâm xây dựng đơn vị là một khối thống nhất, con tàu thống nhất từ những con thuyền nhỏ.

Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối và thống nhất, đơn vị Cục An ninh đối ngoại đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hai năm dẫu thời gian không dài nhưng những kết quả Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đạt được thật đáng ghi nhận. Công tác tham mưu chiến lược đã nắm chắc tình hình đối tác, đối tượng, những tác động, ảnh hưởng an ninh quốc gia, lợi ích của đất nước để đề xuất lãnh đạo Bộ kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách đảm bảo hòa bình, ổn định, ngăn chặn tác động tiêu cực đến lợi ích, an ninh của đất nước; đặc biệt là góp phần xây dựng và thực hiện đường lối đối ngoại đối ngoại độc lập, tự chủ, đảm bảo lợi ích cơ bản, lâu dài của đất nước.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại cũng đã lãnh đạo đơn vị  tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tác động chuyển hóa, xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ lợi ích đất nước, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng đơn vị đã thực hiện tốt và được lãnh đạo Bộ nghi nhận và đánh giá cao.

Quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa là cơ bản, chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công địch; Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã lãnh đạo đơn vị đổi mới tư duy và biện pháp công tác, trong đó coi trọng đổi mới nghiệp vụ cơ bản, hệ thống và biện pháp đối sách phù hợp với tình hình mới, nâng cao hiệu quả phòng ngừa công tác đấu tranh đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ, bước đầu xây dựng thế trận an ninh chủ động ở cả trong và ngoài nước, chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, chủ động phòng ngừa, chủ động tấn công địch.

Trên cơ sở đó đã kịp thời chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, tham mưu xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, hội nghị quốc tế diễn ra tại Việt Nam, nổi bật như kế hoạch bảo vệ Hội nghị cấp cao GMS 6, CLV 10, WEF ASEAN 18, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Việt Nam. Tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phá hoại, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời, Cục An ninh đối ngoại cũng đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của đối tác, quốc tế phục vụ lợi ích và an ninh quốc gia của đất nước. Sự chủ động xác định mục tiêu, nội dung hợp tác quốc tế là yêu cầu rất quan trọng. Đây là phương hướng hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mãnh, Cục An ninh đối ngoại được tặng cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Công an, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; nhiều lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân Chương, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, các bộ, ban, ngành, UBND các cấp tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Những thành tích, chiến công đó là sự kết tinh công sức, trí tuệ tập thể, là những bông hoa tươi đẹp góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời của thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, mà trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách. Bên cạnh đó, có sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND và đông đảo quần chúng nhân dân; là do sự đoàn kết, gắn bó, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, quan tâm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên Cục An ninh đối ngoại, sự quan tâm lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ, sự gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo Cục trong việc bám sát thực tiễn nhiệm vụ được giao, bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các yếu tố nêu trên là nguyên nhân quan trọng giúp Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ vừa qua và là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Cục An ninh đối ngoại tiếp tục phát triển vững mạnh, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Xuân Mai

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập154
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm150
  • Hôm nay53,495
  • Tháng hiện tại824,879
  • Tổng lượt truy cập99,279,592
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây