Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 16/07/2020 11:26
Ngày 15/7, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại đại hội.

Cùng dự đại hội có đồng chí Trần Trí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đồng Văn Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh; đại diện các Ban đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; đại diện Trại giam Bến Giá; đại diện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động; Bí thư Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh, diễn ra trong hai ngày 15 và 16-7.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các đồng chí tiêu biểu nhất, đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và khả năng đóng góp vào thành công của đại hội. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời vạch ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm đảm bảo ổn định an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Đại hội đã đóng góp ý kiến đưa vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 2
Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh phát biểu khai mạc đại hội.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Trà Vinh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tổ chức đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chu đáo cả về văn kiện, đề án nhân sự cũng như các điều kiện đảm bảo khác. 

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 3
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã đạt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh và của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã bám sát nhiệm vụ chính trị và mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI đã đề ra; phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, trí tuệ tập thể, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Trà Vinh.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 4
Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của Công an tỉnh Trà Vinh, có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách làm trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng. Với những nỗ lực và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ, Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương (khóa XI, khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các nội dung chỉ đạo, quy định về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ đảng viên. 

Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Bộ Công an về tổ chức đảng trong CAND; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 5
Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 6
Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.
Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 7
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội. 

“Do đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ và đạt hiệu quả bước đầu trong thực hiện chủ trương tăng cường cho cơ sở, xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy”, Trung tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh. 

Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy từng bước điều chính đúng cơ cấu, tăng cường về chất lượng. Tỷ lệ cán bộ đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 8
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy – Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, luôn chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời, nhạy bén tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ. 

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 9
Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng hoa Thứ trưởng Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm.

Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh trong tôn giáo. Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp, làm giảm tội phạm. Công tác điều tra, khám phá án đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 

Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo vững chắc an ninh, trật tự và bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 10
Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Vũ Hoài Bắc, tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh đã đạt được. Thứ trưởng Bộ Công an chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Trà Vinh nói riêng những năm qua. 

Thứ trưởng Bộ Công an đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 11
Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Trà Vinh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Tại đại hội, các đại biểu bám sát Đề án nhân sự đã chuẩn bị, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín và trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội. 

Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 12
Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng, tham quan Phòng truyền thống Công an tỉnh Trà Vinh.
Công an Trà Vinh tổ chức Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh minh hoạ 13
Thứ trưởng Lương Tam Quang, trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Trà Vinh.

Tác giả bài viết: Văn Đức - Văn Vĩnh

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập270
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm250
  • Hôm nay33,224
  • Tháng hiện tại1,432,244
  • Tổng lượt truy cập88,156,394
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây