Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu

Thứ tư - 05/08/2020 20:44
Ngày 5/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW - Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.


Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; đại diện một số cơ quan Trung ương và các ban ngành của tỉnh Đồng Nai. 

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Công an Đồng Nai. Sự kiện này tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Công an Đồng Nai trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trường thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung Ương - Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB mặt trận tổ quốc tỉnh Đồng Nai; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của đảng bộ, chính quyền các cấp, của các cơ quan ban ngành và nhân dân tỉnh Đồng Nai với lực lượng CAND nói chung, Công an Đồng Nai nói riêng. 

Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu
Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự. 

Đánh giá về kết quả các mặt công tác mà Đảng bộ Công an Đồng Nai đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng bộ Công an Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Các nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành theo mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua. Kết quả nổi bật là trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an Đồng Nai đã luôn chủ động nắm, dự báo sát, đúng tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. 

Đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phạm pháp hình sự trung bình hàng năm giảm hơn 3,8%. Công an tình Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xã hội đen không để loại tội phạm này lộng hành gây bức xúc trong xã hội. Thường xuyên chỉ đạo nghiên cứu đổi mới, nâng cao công tác quản lý Nhà nước về ANTT tạo hiệu ứng tích cực về trật tự ATXH; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, phòng chống cháy nổ được kìm chế. Công an Đồng Nai cũng đã làm tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm vững chắc ANTT và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 
Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu - Ảnh minh hoạ 2

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí dự đại hội.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã từng bước lãnh đạo chương trình công tác cán bộ; từng bước khắc phục sai phạm, xử lý cán bộ vi phạm theo kết luận của Ủy Ban kiểm tra Trung Ương. Tăng cường xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo nghị quyết Trung Ương 4 khóa 12. 

Đã chủ động đổi mới, sắp xếp bộ máy công an tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, giảm nhiều đầu mối cấp phòng và cấp đội. Công an Đồng Nai là một trong những địa phương sớm hoàn thành tổ chức để thực hiện chủ trương sát nhập Cảnh sát PCCC. Đặc biệt, đã chú trọng xây dựng công an cơ sở, công an chính quy ở xã để chủ động nắm, giải quyết tình hình ANTT ngay từ đầu và ngay tại cơ sở. 

Đến nay đã bố trí công an chính quy về toàn bộ các xã. Theo đồng chí Bộ trưởng, những kết quả đạt được của Công an tỉnh Đồng Nai là hết sức quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ 6 và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11. 

Chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

Cụ thể, công tác nắm, dự báo, phân tích tình hình có nơi có lúc chưa sát thực tế dẫn đến hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội chưa đạt yêu cầu. Trong phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp có lúc, có nơi còn lúng túng, né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên một số lĩnh vực vẫn còn sơ hở, nhất là trong quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một số đơn vị thuộc công an tỉnh còn bị xem nhẹ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác…  
Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu - Ảnh minh hoạ 3

Bộ trưởng Tô Lâm tặng lãng hoa chúc mừng đại hội.

Nêu ra những thách thức trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực cao, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu Đảng bộ Công an Đồng Nai đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung Ương của Tỉnh ủy Đồng Nai về công xây dựng chỉnh đốn Đảng, về công tác đảm bảo ANTT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND. 

Ngay sau đại hội, Đảng bộ Công an Đồng Nai cần khẩn trương xây dựng các chuyên đề, kế hoạch, các chương trình hành động để triệt khai nghị quyết đại hội và các kế hoạch công tác năm theo hướng dẫn của Bộ Công an, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. 

Theo đồng chí Bộ trưởng, Đảng ủy Công an Trung Ương Bộ Công an tiếp tục xác định Đồng Nai là một trong những tỉnh trong điểm về ANTT. Do đó trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai cần bám sát chủ trương nhiệm vụ chính trị, của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để chủ động nắm chắc tình hình; nâng cao chất lượng phân tích, dự báo tình hình ANTT để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung Ương, Bộ Công an, với Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh Đồng Nai để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Đồng thời cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh mạng… xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an. Công an đồng nai cần chủ động nắm chắc, xử lý hiệu quả tình hình phúc tạp, không để bị động, bất ngờ. 

Trong công tác phòng chống tội phạm, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh để nhân dân được sống trong môi trường xã hội bình yên. 

Yêu cầu nữa đặt ra đối với Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát quản lý chặt địa bàn, đối tượng trọng điểm. Đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết các băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên Việt, xuyên quốc gia; các hoạt động bảo kê như đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen… không để tội phạm, nhất là tội phạm kiểu xã hội đen lộng hành gây bất an trong nhân dân. 

Trước mắt, Công an Đồng Nai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, phải chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiệt với nhân dân với phương châm “Công an tỉnh Đồng Nai phải hết lòng giúp đỡ nhân dân, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu.” 


Tác giả bài viết: Đức Thắng

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập300
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm286
  • Hôm nay88,102
  • Tháng hiện tại984,133
  • Tổng lượt truy cập93,886,950
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây