Cách vẽ biểu đồ trong Word

Thứ sáu - 28/06/2019 00:09
Vẽ biểu đồ trong Word có thể hoàn thành chỉ sau vài thao tác cơ bản, tuy nhiên bạn cũng cần biết cách để thay đổi kiểu biểu đồ, chỉnh sửa nội dung hiển thị trên biểu đồ, định dạng biểu đồ, đổi đường kẻ của biểu đồ,... Hãy cũng theo dõi hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

Trong một số bài tập hay vào thời điểm tổng kết cuối kỳ, cuối năm,... có thể bạn phải vẽ biểu đồ dựa trên số liệu tổng hợp được nhằm trình diễn số liệu bằng hình ảnh cho nhiều người khác xem, QuanTriMang.com hướng dẫn bạn một số thao tác vẽ biểu đồ trong chương trình MS Word.

Vẽ biểu đồ trong Word có thể hoàn thành chỉ sau vài thao tác cơ bản, tuy nhiên bạn cũng cần biết cách để thay đổi kiểu biểu đồ, chỉnh sửa nội dung hiển thị trên biểu đồ, định dạng biểu đồ, đổi đường kẻ của biểu đồ,... Hãy cũng theo dõi hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé!

Lưu ý: Bài hướng dẫn được thực hiện trên Word 2003.

1. Vẽ biểu đồ trong Word

Để vẽ được biểu đồ cần có bảng dữ liệu, bạn có thể nhập dữ liệu vào bảng trước rồi chọn biểu tượng vẽ biểu đồ; hoặc có thể chọn biểu tượng vẽ biểu đồ trước sau đó nhập dữ liệu vào bảng Data Sheet.

Ví dụ vẽ biểu đồ với bảng dữ liệu sau:

Năm 

Doanh thu 

Chi phí 

Lợi nhuận trước thuế 

Thuế TTDN 

Lợi nhuận sau thuế 

Năm 2004 

100.000 

80.000 

20.000

5.600 

14.400 

Năm 2005 

150.000

150.000 

Năm 2006 

200.000

120.000 

80.000 

22.400

57.600

Lựa chọn (bôi đen) bảng dữ liệu. Kích vào biểu tượng Cách vẽ biểu đồ trong Word trên thanh công cụ Standard (Hoặc vào Insert > Object… Xuất hiện hộp thoại Object. Ở thẻ Create New, lựa chọn chương trình Microsoft Excel Chart).

Xuất hiện cửa sổ chương trình vẽ biểu đồ và bảng nhập dữ liệu Data Sheet cho phép nhập hoặc sửa nội dung bảng dữ liệu. Lúc này trên bảng dữ liệu & biểu đồ có thể bị lỗi phông chữ, bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp tại bảng dữ liệu đó.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 2

Kích đúp ra màn hình soạn thảo nếu thấy biểu đồ hoàn thiện. Khi đó việc chỉnh sửa biểu đồ gần như chỉnh sửa ảnh, đặc biệt hơn có cả thanh công cụ để chỉnh sửa.

Muốn vào sửa đổi nội dung & kiểu dáng biểu đồ: Kích đúp vào biểu đồ. Hoặc kích chuột phải vào biểu đồ, chọn Chart Object > Edit:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 3

2. Thay đổi lại kiểu biểu đồ

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, kích chuột phải, chọn Chart Type…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 4

Xuất hiện hộp thoại Chart Type, chọn thẻ Standard Types.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 5

Hãy lựa chọn loại biểu đồ theo danh sách Chart type và chọn hình biểu đồ bên ô Chart sub-type. Chọn nút Set as default chart nếu muốn để kiểu biểu đồ đã chọn sẽ được dùng cho những lần vẽ biểu đồ sau.

Bạn có thể chọn thẻ Custom types để chọn 1 số loại biểu đồ khác. Nhấn nút OK để hoàn thành việc thay đổi kiểu biểu đồ

3. Chỉnh sửa nội dung hiển thị trên biểu đồ

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, kích chuột phải, chọn Chart Option…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 6

Hộp thoại Chart Option xuất hiện:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 7

 • Thẻ Titles: Các tiêu đề trên biểu đồ
  • Chart title: Tên biểu đồ
  • Category (X) axis: Tiêu đề trục X
  • Series (Y) axis: Tiêu đề trục Y
  • Value (Z) axis: Giá trị hiển thị trên trục Z.
 • Thẻ Axes: Giá trị hiển thị theo các trục

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 8

  • Category (X) axis: Hiển thị giá trị trục X 

ž Automatic: Theo chế độ tự động 
ž Category: Theo loại 
ž Time-scale: Theo trục thời gian. 

  • Series (Y) axis: Hiển thị giá trị trục Y 
  • Value (Z) axis: Hiển thị giá trị trục Z.
 • Thẻ Gridlines: Thay đổi đường kẻ mặt đáy biểu đồ.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 9

 • Thẻ Legend: Chú giải

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 10

  • Show legend: Hiển thị / Ẩn chú giải
  • Placement: Vị trí đặt:

ž  Bottom: Dưới biểu đồ 
ž Corner: Ở góc biểu đồ 
ž Top: Trên biểu đồ 
ž Right: bên phải biểu đồ 
ž Left: Bên trái biểu đồ.

 • Thẻ Data Labels: Hiển thị dữ liệu và các nhãn giá trị

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 11

  • Labe Contains: Các nhãn
  • Separator: Dấu phân cách của giá trị dạng số.
  • Legend key: Hiển thị / Ẩn biểu tượng chú giải trên nhãn dữ liệu.
 • Thẻ Data Table: Hiển thị cả bảng dữ liệu

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 12

  • Show data table: Hiển thị / Ẩn bảng dữ liệu 
  • Show legend keys: Hiển thị / Ẩn biểu tượng chú giải trong bảng dữ liệu.

4. Quay & hiển thị biểu đồ theo hình ảnh 3-D

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, kích chuột phải, chọn 3-D View…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 13

=> Xuất hiện hộp thoại 3-D View:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 14

- Elevation: Quay biểu đồ theo chiều ngang.
- Rotation: Quay biểu đồ theo chiều dọc.
- Perspective: Phối cảnh xa.
Bạn có thể sử dụng các nút chức năng quay biểu đồ phù hợp.

5. Thay đổi định dạng biểu đồ

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, muốn thay đổi lại phông chữ ở vùng nào hãy kích chuột phải ở vùng đó. Tiếp đó, chọn Format Axis… (Format Legend…)

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 15
Kích chuột phải vào vùng dữ liệu trên trục tọa độ

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 16
Kích chuột phải vào vùng chú giải

=> Xuất hiện hộp thoại Format Axis

Thẻ Patterns: Kiểu dáng đường trục:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 17

Thẻ Scale: Co giãn biểu đồ, chọn Categories in reverse order để đảo ngược biểu đồ.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 18

Thẻ Font: Thay đổi phông chữ:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 19

Thẻ Number: Các kiểu định dạng dữ liệu: dạng số, ngày tháng, đơn vị tiền tệ, phần trăm,...

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 20

Thẻ Alignment: Căn lề:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 21

6. Thay đổi định dạng điểm dữ liệu

(Với biểu đồ ví dụ trong bài, điểm dữ liệu là dạng cột).

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, muốn thay đổi định dạng cột dữ liệu nào thì kích chuột phải vào cột dữ liệu đó, chọn Format Data Point…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 22

=> Xuất hiện hộp thoại Format Data Series

Thẻ Patterns: Thay đổi màu nền và đường viền cột dữ liệu:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 23

Bạn có thể kích vào nút Fill Effect… để chọn các loại màu nền thú vị hơn có định dạng là: ô kẻ chấm, sử dụng 2 màu sắc, thậm chí sử dụng cả ảnh có sẵn trên máy tính để làm màu nền cột dữ liệu.

Thẻ Shape: Hình dáng cột dữ liệu:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 24

Thẻ Data Labels: Nhãn cột dữ liệu của biểu đồ.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 25

Thẻ Options: Tùy chọn độ to, nhỏ; độ nghiêng cột dữ liệu.

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 26

Sau mỗi lần thay đổi lại định dạng điểm dữ liệu, điểm màu trong phần chú giải cũng sẽ được thay đổi theo.

7. Thay đổi định dạng mặt đáy biểu đồ

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, kích chuột phải vào vị trí mặt đáy biểu đồ, chọn Format walls…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 27

=> Xuất hiện hộp thoại Format walls. Chọn màu tùy theo sở thích của bạn (nên chọn màu tương phản với màu sắc cột dữ liệu cho dễ nhìn).

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 28

Bạn có thể kích vào nút Fill Effect… để chọn các loại màu nền thú vị hơn có định dạng là: ô kẻ chấm, sử dụng 2 màu sắc, thậm chí sử dụng cả ảnh có sẵn trên máy tính để làm màu nền cột dữ liệu.

8. Thay đổi đường kẻ mặt đáy biểu đồ

Bạn đang trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, kích chuột phải vào đúng vị trí đường kẻ mặt đáy biểu đồ, chọn Format Gridlines…

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 29

=> Xuất hiện hộp thoại Format Gridlines. Thẻ Patterns: Kiểu đường kẻ:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 30

Thẻ Scale: Một số chế độ độ co giãn cột dữ liệu:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 31

Trên đây là một số tính năng được sử dụng thường xuyên khi vẽ biểu đồ. Ngoài ra, khi ở trong màn hình chỉnh sửa biểu đồ, còn có cả một thanh công cụ để chỉnh sửa. Bạn nào đang cần biết cách vẽ biểu đồ trong MS Excel có thể sử dụng bài viết này làm tài liệu tham khảo. Ví dụ trên có kết quả sau quá trình chỉnh sửa biểu đồ như sau:

Cách vẽ biểu đồ trong Word - Ảnh minh hoạ 32

Nguồn tin: quantrimang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
 • Đang truy cập572
 • Máy chủ tìm kiếm70
 • Khách viếng thăm502
 • Hôm nay84,291
 • Tháng hiện tại1,652,965
 • Tổng lượt truy cập34,053,304
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây