Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://conganbackan.vn


Công an tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới đã xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực, hội nhập quốc tế. Xác định rõ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong những năm qua, Công an Bắc Kạn đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.
Với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được Đảng ủy Công an tỉnh xác định rõ tại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới. Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân; nắm, phân tích tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, ý đồ, hoạt động của các loại đối tượng, các thế lực thù địch. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, phương án, chuyên đề công tác đánh giá đúng tình hình để báo cáo, đề xuất Bộ Công an và tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đảng ủy Công an tỉnh tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chính trị nội bộ; nhất là công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương pháp, triển khai các phương án nhằm làm tốt công tác đảm bảo an ninh kinh tế, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường bám làng, bám bản, thực hiện “4 cùng” với nhân dân, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho người dân. Lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, ngăn chặn sự tác động của các thế lực thù địch, triển khai có hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo để gây mất ANTT. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá các vụ án, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... “Đồng hành cùng với các cấp, các ngành của tỉnh Bắc Kạn, thời gian qua, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác chuyên môn. Lực lượng Công an tỉnh khẳng định sự quyết tâm, đồng hành cùng với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Kạn, phấn đấu sớm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án 06, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Với điểm nhấn là đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu nghiệp vụ, phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân. Theo công bố Chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2022 của Bộ Công an. Công an tỉnh Bắc Kạn đạt 95,03%, xếp loại Xuất sắc, xếp hạng 12/63 Công an các đơn vị, địa phương. Mức độ hài lòng nói chung về sự phục vụ hành chính của Công an Bắc Kạn đạt 99,97%.

Hiện nay, Công an tỉnh duy trì hoạt động của 50 loại mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT. Lực lượng Công an xã chính quy luôn chủ động, sâu sát, lắng nghe tâm tư, giải quyết kịp thời những nguyện vọng của nhân dân. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý cư trú, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đến nay đã bố trí 533 đồng chí Công an xã, thị trấn với tỷ lệ lực lượng Công an cấp xã được bố trí trung bình 5,22 cán bộ/1 xã thị trấn.

Từ trận tuyến an ninh thầm lặng đến lĩnh vực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, mỗi CBCS lực lượng Công an tỉnh đều bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Với trách nhiệm cao cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Một khí thế thi đua sôi nổi, khẩn trương, rộng khắp trong toàn lực lượng, quyết tâm chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong chiến lược bảo vệ an Tổ quốc trong tình hình mới./. 

Tác giả: Nam Phong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây