Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://conganbackan.vn


Bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới

Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt trong thời đại hội nhập nền công nghiệp 4.0 hiện nay, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cần phải được quan tâm, nâng cao chất lượng, nhất là bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu mới của Luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018.
Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND


Hằng năm, các cơ quan, đơn vị đều được tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, tuy nhiên nguy cơ lộ lọt thông tin, bí mật Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị vẫn diễn ra gây ảnh hưởng đến bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức tại địa phương. Những năm qua, công tác quản lý văn bản, tài liệu có chứa bí mật Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị còn tồn tại, hạn chế. Nhiều cán bộ, công chức chưa xác định rõ các văn bản, tài liệu có chứa bí mật Nhà nước, hay xác định sai về về việc phân loại bí mật Nhà nước dẫn tới sơ hở trong quá trình sao gửi văn bản. Tình trạng lỗi lỗ hổng bảo mật của các trang thông tin điển tử của một số cơ quan, đơn vị địa phương còn diễn ra gây mất an ninh, an toàn thông tin, nguy cơ lộ lọt bí mật Nhà nước.

Với vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước tỉnh. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót tại Công an các đơn vị, địa phương; làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong thực hiện các quy định của Luật bí mật Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước, nâng cao tính chủ động trong phòng ngừa lộ, mất Bí mật Nhà nước, góp phần đưa Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước đi vào cuộc sống. Từ 2015 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được 206 lượt tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua đó phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ gây lộ, lọt thông tin bí mật Nhà nước; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong bảo vệ bí mật Nhà nước. Song song, với công tác kiểm tra, Công an tỉnh đã tổ chức 16 hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước với trên 3.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức, công tác quản lý bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức trên địa bàn.

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ thông tin, nhất là khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng tăng cường để thu thập, đánh cắp thông tin, tài liệu Bí mật Nhà nước, nhằm xuyên tạc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hòng bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng... Từ đó, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về Luật bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Nhất là tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 26 của Chính phủ; Thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cán bộ, công chức cần thực hiện các quy định bảo mật, nhất là trong việc sử dụng điện thoại thông minh, Internet, mạng xã hội để chia sẻ các văn bản, thông tin. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác tự quản lý, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức. Kịp thời phát hiện và chỉ đạo khắc phục ngay những sơ hở thiếu sót trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước.

Tác giả: Quốc Huy

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây