Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://conganbackan.vn


Tăng cường công tác quản lý đất công

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất công ích trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý đất công

Tăng cường chỉ đạo góp phần nâng cao công tác quản lý đất công trên địa bàn (Ảnh: Trường PTDT Nội trú THCS Chợ Mới)

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy về công tác quản lý và sử dụng đất công, qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhận thức của người dân về pháp luật đất đai.

Việc triển khai các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Kạn về quản lý, sử dụng đất đã được UBND tỉnh chỉ đạo, ngành chức năng hướng dẫn và UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm tổ chức thực hiện. Việc rà soát đất đai, tài sản trên đất của các công sở, trụ sở các cơ quan hành chính được chú trọng triển khai. Công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đã được UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Giao nhiệm vụ tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất trên địa bàn cho UBND cấp huyện thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND cấp huyện đã thực hiện việc rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến thời điểm hiện nay đã có trên 3.800 tổ chức sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn chung, việc quản lý đất của tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định.

Các chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm cơ bản thực hiện trong phạm vi kế hoạch, không vượt chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được các địa phương công khai, niêm yết theo quy định để người dân được biết và thực hiện. Các quy định của Nhà nước trong việc lập hồ sơ thu hồi, giao đất thực hiện các công trình dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 cuộc thanh tra; các ngành khác và UBND cấp huyện tổ chức 16 cuộc thanh tra; tổ chức 28 cuộc kiểm tra. Việc giải quyết các kiến nghị sau thanh tra đã được thực hiện khá đầy đủ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác quản lý và sử dụng đất công, vừa qua HĐND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát về tình hình thực hiện công tác này tại các địa phương. Qua giám sát, HĐND tính đánh giá: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, triển khai các quy định của pháp luật về đất đai; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất. Nhìn chung, công tác quản lý và sử dụng đất của các tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý đất công - Ảnh minh hoạ 2

HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công tại huyện Na Rì

Tuy nhiên qua giám sát, HĐND tỉnh cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất công như: Công tác quản lý đất công tại một số đơn vị chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng đất của tổ chức bị lấn chiếm một phần. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, công tác quản lý và sử dụng đất đã giao cho các tổ chức chưa được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, do đó một số vướng mắc chưa có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, tổ chức sử dụng đất còn chậm báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất; ngành chức năng chưa đôn đốc thường xuyên, kiểm tra xử lý kịp thời. Công tác phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và tổ chức trong quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, dẫn đến phát sinh đơn thư, khiếu nại tố cáo, mất nhiều thời gian giải quyết...

Từ những kết quả và hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở các kiến nghị của HĐND tỉnh, trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, người dân để nắm vững, hiểu và tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ về đất đai. Tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý và sử dụng đất. Tiếp tục rà soát và xây dựng phương án tổng thể về sử dụng đất; sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tổ chức sử dụng đất thực hiện nghiêm nghĩa vụ của tổ chức theo quy định của pháp luật về đất đai. Chủ động quản lý đất được giao theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền đối với trường hợp không có nhu cầu sử dụng hoặc đất bị lấn chiếm để có biện pháp tháo gỡ nhằm quản lý có hiệu quả.

UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý theo quy định./.

Tác giả bài viết: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây