Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://conganbackan.vn


Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Ngày 11/6/2018, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X)

Ngày 11/6/2018, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai một số văn bản mới và thực hiện nội dung công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đánh giá khái quát về tình hình triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW và Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ và bổ sung kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; đánh giá bổ sung về các nội dung trọng tâm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, kết quả thực hiện so với mục tiêu Nghị quyết và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới.

Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tại tỉnh Bắc Kạn được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, sát sao; cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp được thực hiện tốt. Công tác bầu cử thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) được cấp ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời; nhận thức của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ hơn. Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; kết nạp đảng viên gắn với chia tách chi bộ sinh hoạt ghép trong toàn đảng bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác kiểm tra đảng và công tác tuyên giáo như: Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 01-QĐi/TW ngày10/5/2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới…/.

Tác giả bài viết: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây