Trang thông tin điện tử Công an Bắc Kạn

http://conganbackan.vn


Các khu dân cư thực hiện tốt quy ước, hương ước năm 2019

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.300 khu dân cư, các khu dân cư đều xây dựng quy ước và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nhìn chung, các bản quy ước đều phù hợp với quy định của pháp luật và những quy định của tỉnh được nhân dân đồng tình thực hiện, góp phần ổn định trật tự xã hội, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn dân cư.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.300 khu dân cư, các khu dân cư đều xây dựng quy ước và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. Nhìn chung, các bản quy ước đều phù hợp với quy định của pháp luật và những quy định của tỉnh được nhân dân đồng tình thực hiện, góp phần ổn định trật tự xã hội, hạn chế tình trạng vi phm pháp luật xảy ra trên địa bàn dân cư.

Các khu dân cư thực hiện tốt quy ước, hương ước năm 2019

Nhân dân trên địa bàn khu dân cư đồng thuận thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản, tổ dân phố

        Trong năm 2019, có 272 bản hương ước, quy ước của các huyện, thành phố được sửa đổi, bổ sung và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; 1.149 bản hương ước, quy ước đã được rà soát và đang được các địa phương tiếp tục thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hương ước, quy ước tại tỉnh và tại cơ sở cho các đối tượng là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các huyện và cán bộ Văn hóa Thông tin các xã, phường trên địa bàn tỉnh cùng trưởng thôn, bản của các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2016 - 2020, với hơn 400 lượt người tham dự; tổ chức kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thực hiện hương ước, quy ước và công tác gia đình tại 5 xã của 5 huyện, thành phố.

Về cơ bản các bản hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đưa các nội dung quy định cụ thể, chi tiết được cng đồng, người dân đồng tình ủng hộ, triển khai thực hiện. Nội dung hương ước, quy ước đã bước đầu quy định rõ những việc nhân dân phải được biết và bàn như: Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế dân chủ vào xây dựng quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa; đoàn kết, hòa thuận, tương thân, tương ái giữa các gia đình, dòng họ; khuyến học, khuyến tài nhằm động viên khuyến khích học tập, nâng cao kiến thức văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ, giúp đỡ, khuyến khích con em yên tâm học tập.

Cùng với đó, trình tự xây dựng hương ước, quy ước tại một số địa phương đã được đảm bảo, theo đó, các huyện, thành phố đã hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường rà soát, đánh giá kịp thời bổ sung, sửa đổi việc xây dựng hương ước, quy ước để ngày càng phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của người dân tại từng cộng đồng dân cư.Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo hương ước, quy ước trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đều thực hiện theo quy định; việc tổ chức triển khai đến nhân dân thông qua các hình thức như thông báo tại các cuộc họp thôn, niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, phô tô, in sao tới từng hộ gia đình để thực hiện; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, tổ dân phố để nhân dân được biết. Hàng năm, các khu dân cư đưa tiêu chí chấp hành thực hiện hương ước, quy ước để xét tặng các danh hiệu văn hóa được nhân dân đồng tình ủng hộ./.

Tác giả bài viết: Thu Trang

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây