STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 1820/V24-P7 21/10/2016 Thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 9 tháng đầu năm 2016
52 3916/QĐ-BCA-V24 14/09/2016 Quyết định Kiên toàn Ban chỉ đao phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an
53 3915/QĐ-BCA-V24 14/09/2016 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công an nhân dân
54 14/TB-BCA-V24 14/09/2016 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ công an
55 26/CT-TTg 05/09/2016 Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp
56 101/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật tố tụng hình sự
57 99/2015/QH13 26/11/2015 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
58 33/2005/QH11 24/11/2015 Luật dân sự
59 15/2014/TT-BCA 04/04/2014 Quy định về đăng ký xe
60 81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
61 47-QĐ/TW 01/11/2011 Quy định về những điều đảng viên không được lam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây