Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Thứ tư - 28/10/2020 16:11
Chiều ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên bế mạc. Đến dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương.
BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Tại phiên làm việc, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.
 
28 10 BTV ra măt Dai hoi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra mắt Đại hội

28 10 toàn canhhhh

28 10 dc Chinh phat bieuttêttêttte
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
 
Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chúc mừng ban chấp hành, Ban thường vụ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã đưa tỉnh Bắc Kạn phát triển như ngày hôm nay và chúc mừng các đồng chí được Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và cá nhân đồng chí Hoàng Duy Chinh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ này. Đồng chí Phạm Minh Chính rất mong các đồng chí khóa mới kế thừa những thành tựu mà Đảng bộ quân và dân tỉnh Bắc Kạn với truyền thống anh hùng, truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời đã vun đắp nên thành quả của tỉnh nhà, đồng thời cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ lên, hiệu quả hơn nữa để mang lại nhiều hơn hạnh phúc, ấm nho cho nhân dân Bắc Kạn.
 
28 10 dc Chinh phat bieube amc dai hoi
Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc Đại hội.

28 10 be mac Dai hoi

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn  đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, các bộ, ngành trung ương và toàn thể Đại hội đã chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ Đại hội, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức…đã làm việc tận tụy, trách nhiệm góp phần vào thành công của Đại hội.
 
Đồng chí Hoàng Duy Chinh nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: “Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông lâm sản và dược liệu. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.
 
Đồng chí mong muốn với truyền thống đoàn kết, cách mạng của quê hương Bắc Kạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội đã quyết nghị; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, vượt qua khó khăn, thách thức phấn đấu xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội cũng đã thông qua Quyết nghị và đưa ra mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc  văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Đồng thời chỉ ra 19 mục tiêu cụ thể cần đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 6,5 – 7,0%; Cơ cấu kinh tế nâng cao khu vực dịch vụ chiếm 53%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng; Sản lượng lương thực bình quân đầu người duy trì 500kg/ người/năm; đến năm 2025 cả tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 200 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao, 2 sản phẩm đạt 5 sao; phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điên lưới quốc gia là 98,5%, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98,5%; gom và xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn đô thị là 92%, 40% với nông thôn; thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 11,5%/năm; tốt nghiệp phổ thông hằng năm đạt trên 90%, tăng thêm 40 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%, 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 98%; giải quyết việc làm cho 6.400 lao động/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%...;phấn đấu 100% chỉ tiêu, kế hoạch tuyển quân giáo dục quốc phòng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 90% trở lên, giải quyết hình sự đạt từ 90% trở lên; dân sự từ 85% trở lên, hành chính từ 80% trở lên, giảm 5% trở lên số vụ tội phạm về trật tự xã hội; 100% cơ quan hành chính nhà nước có công chức phù hợp với vị trí việc làm, 100% cán bộ cấp xã có trình độ trung cấp trở lên…; mỗi năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên, 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
28 10 doan dai bieu dư Dai họi toan quóc
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.
 
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh nhà hãy đồng tâm, nhất trí, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên từ nội lực của tỉnh; đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển của tỉnh nhà, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả bài viết: Quốc Huy – Thùy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập194
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm181
  • Hôm nay30,927
  • Tháng hiện tại1,802,109
  • Tổng lượt truy cập90,464,546
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây