banner chuẩn UBKT

XÂY DỰNG ĐẢNG TỪ GÓC NHÌN CỦA MỘT ĐẢNG VIÊN TRẺ - MỘT NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ hai - 11/10/2021 02:51
Bước vào từng giai đoạn của cuộc đời, trải qua bao nhiêu thay đổi trong cả công việc và cuộc sống, bản thân tôi luôn nỗ lực để hướng đến một sự hoàn thiện nhất từ trong lý tưởng. Là một Đảng viên trẻ của Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn, tôi đã và đang tiếp tục cố gắng hằng ngày, hằng giờ. Nhìn lại chặng đường đã qua, bản thân tôi thấy mình còn rất trẻ để học tập, cống hiến và tìm cho mình những lý tưởng sống tích cực, trong đó có lý tưởng tiếp bước trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lãnh đạo duy nhất của đất nước Việt Nam yêu dấu của tôi.
Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đất nước tôi ngày nay thật tươi đẹp biết bao, để có được những thành tựu đáng kể về nền hoà bình, độc lập, tự do và sự phát triển kinh tế như ngày nay là kết quả của những sự cố gắng không ngừng của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta thường nghe những câu từ mỹ miều như: Đảng là kim chỉ nam cho mọi hành động, là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân… Nhưng để trở thành sự tiên phong ấy, là đại diện lãnh đạo một giai cấp, dân tộc thì cần phải có những yếu tố xây dựng Đảng đầy đủ về mọi mặt như: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ hay nhiều hơn thế nữa. Đối với bản thân tôi, để góp phần xây dựng Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, cần là tấm gương đi đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, trên khắp cả nước, các cơ quan, đơn vị luôn đề cao tinh thần thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Riêng đối với ngành Công an thì có Chỉ thị 04/CT-BCA của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ... Công tác xây dựng Đảng về đạo đức luôn gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đó là lý tưởng, cũng là hướng để cán bộ đảng viên trẻ luôn nỗ lực học tập. Theo đó, để một cán bộ, đảng viên có một phẩm chất hoàn thiện thì cần bắt đầu bằng việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đặc biệt cần biết học tập và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong Công việc và cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời trong công tác xây dựng đảng, là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mang một giá trị xuyên suốt thời gian.

Trong giai đoạn phát triển của thời đại mới, công cuộc đấu tranh và bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) đòi hỏi sự đổi mới để phù hợp với tình hình thực tiễn. Chính vì vậy, người CAND cách mạng cần có lập trường, tư tưởng đạo đức vững vàng không hoang mang, dao động trước mọi diễn biến, biến động của tình hình thế giới và trong nước. Người chiến sĩ bản lĩnh, nhân văn, xuất phát từ Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ muốn bảo vệ được sự bình yên của Tổ quốc, của Nhân dân thì phải đặt việc tu dưỡng, rèn luyện lên hàng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ việc học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giá trị tư tưởng của Người rất phong phú, để có thể học tập và làm theo là cả một quá trình, một hành trình dài mà mỗi chúng ta cần kiên trì, siêng năng.

Là một Đảng viên trẻ sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn, tôi nhận thấy rằng chi bộ, đặc biệt mỗi đảng viên luôn nỗ lực không ngừng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một cách làm hay của chi bộ đã và đang phát huy hiệu quả chính là biện pháp nêu gương. Chi bộ nêu gương trước, tập thể lãnh đạo, chỉ huy nêu gương rồi cán bộ, chiến sĩ cùng thi đua nêu gương. Để đẩy mạnh sâu rộng phong trào nêu gương trong hết thảy các hoạt động, chạm đến mỗi trái tim của cán bộ, chiến sĩ, đồng chí Thượng tá Thăng Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng đã có nhiều biện pháp làm cho gương Đảng viên tốt lan toả, nảy nở như hoa mùa xuân. Đồng chí luôn động viên mỗi đảng viên cần làm gương ở mọi nơi mọi lúc, mọi nhiệm vụ, vì nhân dân chứ tuyệt đối không chỉ làm theo phong trào hay hô khẩu hiệu.
 
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 2025
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 -2025
 
Để chi bộ luôn vững mạnh và hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí luôn tận tụy quan tâm, chỉ đạo, tìm tòi phương pháp làm việc mới như: Hằng năm, chi bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên và ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện, trong đó đề ra các việc làm cụ thể để học tập, làm theo Bác; cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch làm theo Bác; toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) của đơn vị xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện. Gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh uỷ Bắc Kạn về thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; định kỳ trong sinh hoạt chi bộ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nội dung hành động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức trách nhiệm trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng chi bộ, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; từng bước đưa việc học tập trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, có nền nếp.

Học tập theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, đơn vị luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công, phân nhiệm rõ ràng trong tập thể cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với năng lực, sở trường của từng CBCS, phát huy được trí tuệ tập thể, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc CBCS trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ thời gian và chất lượng. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phát huy dân chủ luôn được thực hiện trong các buổi giao ban hàng tuần, những vấn đề của chi bộ được đưa ra và tất cả các đảng viên đều được nêu ý kiến thảo luận và lựa chọn phương án phù hợp, hiệu quả nhất. Trong vấn đề “cần, kiệm” thì chi bộ thực hiện theo quan điểm :“làm hết việc chứ không làm hết giờ”, mỗi đảng viên luôn ý thức được nhiệm vụ mình làm và bố trí thời gian một cách phù hợp. Gặp vấn đề vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để kịp thời giải quyết.

Các đồng chí trong chi uỷ chi bộ đều là những người có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên. Đoàn kết, thống nhất nội bộ, sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên, CBCS; kịp thời quan tâm hỗ trợ CBCS tháo gỡ khó khăn trong công tác và trong cuộc sống. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ trong đơn vị thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chú trọng thực hiện các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác.

Thực hiện hướng dẫn và chỉ đạo của Đảng cấp trên về việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (các khóa XI, XII), chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức cho cán bộ, đảng viên tự kiểm điểm, nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Cấp ủy chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng nội dung, quy trình, hướng dẫn của cấp trên; qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình không phát hiện có trường hợp có biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Quá trình tổ chức kiểm điểm đảm bảo dân chủ, khách quan, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để trù dập, vu cáo, hạ uy tín lẫn nhau. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo thần Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII) tại chi bộ hiện nay đã được thực hiện thường xuyên, trở thành nền nếp. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, giao ban, họp đơn vị, công tác tự phê bình và phê bình đã được đẩy mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên đều phát huy vai trò hạt nhân tích cực đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Bằng những việc làm cụ thể sát thực tập thể chi uỷ, lãnh đạo đơn vị đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững mạnh về tổ chức, biên chế; đẩy mạnh các mặt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tuyển sinh, tuyển chọn công dân, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo thực hiện kịp thời các chế độ chính sách và bảo hiểm cho đội ngũ CBCS. Tập trung chỉ đạo làm tốt làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, trong nhiệm kỳ không có trường hợp vi phạm bị xử lý về đảng và chính quyền. Tổng kết thực hiện Nghị Quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2015 – 2020, kết quả các năm trong nhiệm kỳ chi bộ đều đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh trở lên, đơn vị 04 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 01 năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến.
Với những cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, trong các năm  năm 2011, năm 2018, năm 2020 Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn được Bộ Công an tặng danh hiệu là Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.

Những bài học, thành quả và kinh nghiệm nêu trên của tập thể Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ăn sâu vào tiềm thức và việc làm của mỗi người đảng viên, cán bộ trẻ như tôi. Những bài học đó đã phần nào góp phần nêu gương trong công tác xây dựng đảng nói chung và trong Đảng bộ Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng. Những việc làm nêu gương ấy nhắc nhở một người cán bộ trẻ như tôi cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, ra sức phấn đấu hơn nữa gắn với việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bản thân mới có thể hoàn thiện, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Tác giả: Việt Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 220 trong 48 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 48 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập319
  • Máy chủ tìm kiếm161
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay93,749
  • Tháng hiện tại2,457,654
  • Tổng lượt truy cập127,366,948
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây