THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

Thứ hai - 07/03/2022 20:16
Một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đại học CAND hệ chính quy tuyển mới năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022. Công an tỉnh thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2022 như sau:
1.  Phương thức tuyển sinh
1.1.  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.
1.2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) đạt học lực giỏi trong 03 năm học THPT phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.
1.3. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT, kết quả thi tốt nghiệp THPT của của Bộ GD&ĐT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an[1], trong đó:
- Trường hợp Bộ GD&ĐT tiếp tục chủ trì tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT về đề thi, thời gian thi, điểm xét tuyển được sử dụng từ các nguồn sau:
+ Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và đào tạo chiếm 40% tổng số điểm xét tuyển.
+ Kết quả bài thi đánh giá do học viện, trường đại học Công an nhân dân tổ chức chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.
Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD&ĐT, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.
- Trường hợp do dịch bệnh không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, sử dụng các nguồn sau:
+ Kết quả học bạ THPT chiếm 25% tổng điểm xét tuyển.
+ Kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT  chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.
Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD&ĐT, cộng với điểm ưu tiên về khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.
- Trường hợp do dịch bệnh không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, không tổ chức kỳ thi của Bộ Công an thì sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển                     
2.1. Đối tượng
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển (sau đây gọi tắt là chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ);
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
2.2. Điều kiện
Người đăng ký dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an phải có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ, trong thời gian tại ngũ hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên;
- Trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ), trong đó:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an và chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ, từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;
+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;
- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; tính đến năm dự tuyển, không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
- Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, trong đó:
+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an và chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.
+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển);
- Có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy lô-gic và những phẩm chất khác theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong Công an nhân dân (nếu có).
3. Đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
- Chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.
- Công dân, chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
Trường hợp dịch bệnh phức tạp, kéo dài, người dự tuyển có thể đăng ký dự tuyển thông qua các hình thức điện thoại, email,... và gửi hồ sơ, tài liệu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của nơi đăng ký, tiếp nhận hồ sơ. Thời gian kết thúc sơ tuyển dự kiến cuối tháng 3 năm 2022.
- Lệ phí dịch vụ tuyển sinh: 300.000đ/01 thí sinh, trong đó: 120.000đ phục vụ công tác sơ tuyển (không bao gồm chi phí khám sức khỏe), 180.000đ phục vụ cho công tác tổ chức thi.
4. Tổ chức sơ tuyển
- Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định.
- Kiểm tra khả năng vận động: Thí sinh được chọn 02 nội dung để kiểm tra trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm chạy 100m, chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn. Chỉ tính đạt hoặc không đạt. Tại thời điểm kiểm tra thí sinh vì lý do đau, ốm, chữa bệnh không thể kiểm tra được thì sẽ tổ chức kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về các học viện, trường đại học CAND. Trường hợp dịch bệnh phức tạp, kéo dài sẽ xem xét, quyết định tiếp tục tổ chức kiểm tra hoặc không kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Công an (Công an tỉnh sẽ hướng dẫn khi có văn bản chỉ đạo cụ thể của Cục Đào tạo, Bộ Công an).
Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy tuyển mới vào các trường CAND năm 2022. Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông báo thêm các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh khi có hướng dẫn bổ sung của Bộ Công an để các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện./.
5. Số điện thoại liên hệ của cán bộ thực hiện công tác sơ tuyển
Stt Địa bàn Cán bộ thực hiện  Số điện thoại
 1.  
Công an tỉnh Đ/c: Nguyễn Duy Thông
Phòng Tổ chức cán bộ
DĐ: 0868.281.678
CQ: 069.2549.185
 1.  
Thành phố Bắc Kạn Đ/c: Hoàng Huệ Khanh
Công an thành phố Bắc Kạn
DĐ: 0326.042.555
CQ: 069.2549.025
 1.  
Huyện Ba Bể Đ/c: Bế Thiện Thế
Công an huyện Ba Bể
DĐ: 0974.781.558
CQ: 02093.876.338
 1.  
Huyện Bạch Thông Đ/c: Nguyễn Khắc Hưng 
Công an huyện Bạch Thông
DĐ: 0942.428.180
CQ: 02093.850.443
 1.  
Huyện Chợ Đồn Đ/c: Hoàng Trung Đình 
Công an huyện Chợ Đồn
DĐ: 0389.093.738
CQ: 02093.841.324
 1.  
Huyện Chợ Mới Đ/c: Ma Thành Thân
Công an huyện Chợ Mới
DĐ: 0973.700.368
CQ: 02093.864.150
 1.  
Huyện Na Rì Đ/c: Ma Thanh Ngọc Diệp
Công an huyện Na Rì
DĐ: 0967.013.984
CQ: 02093.886.919
 1.  
Huyện Ngân Sơn Đ/c: Nông Trường Giang 
Công an huyện Ngân Sơn
DĐ: 0989.822.597
CQ: 02093.506.135
 1.  
Huyện Pác Nặm Đ/c: Lý Công Duy
Công an huyện Pác Nặm
DĐ: 0398.322.207
CQ: 02093.893.475
 

 
 
 
 
[1] Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới của Bộ Công an gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận nhằm đánh giá năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam, trong đó nội dung các câu hỏi để đánh giá  trình độ văn hóa nằm trong chương trình giáo dục THPT. Phần trắc nghiệm bao gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường Công an; tập trung kiến thức trong chương trình THPT hiện hành, độ khó cao hơn đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và đào tạo để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét phù hợp với lĩnh vực công tác Công an. Phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: Văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán. Thời gian tổ chức thi sau kỳ thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức 10 ngày.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
 • Đang truy cập193
 • Máy chủ tìm kiếm18
 • Khách viếng thăm175
 • Hôm nay26,941
 • Tháng hiện tại26,945
 • Tổng lượt truy cập119,889,766
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây