Thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Thứ năm - 08/03/2018 14:31
Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là di sản vô cùng quý báu, là phương châm hành động, là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, là thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, dù ở bất cứ cương vị công tác nào luôn phải khắc ghi để rèn luyện vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy, xem đây là kim chỉ nam cho mọi hành động và trở thành phong trào thi đua rộng lớn, bền bỉ và hiệu quả nhất của lực lượng Công an nhân dân. Có thể khẳng định rằng, ở đâu và khi nào mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an quán triệt, rèn luyện và chiến đấu theo Sáu điều Bác Hồ dạy thì ở đó an ninh trật tự được đảm bảo, Công an được Đảng và chính quyền tin cậy, nhân dân tin yêu.
CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân tại nhà ở của công dân
CBCS Công an tỉnh Bắc Kạn thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân tại nhà ở của công dân
Với ý nghĩa sâu sắc đó, đồng thời để tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ thấm nhuần sâu sắc hơn nữa Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2018)  và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Bộ, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua này với chủ đề “Nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác, vì an ninh Tồ quốc”. Phong trào thi đua được chia thành 3 đợt với khẩu hiệu hành động thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện có ý nghĩa  thiết thực. Đợt 1 từ 1/8 đến 11/12/2017, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và  đợt thi đua nước rút nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017. Đợt 2 từ ngày 12/12/2017 đến 11/3/2018, thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân 70 năm Ngày Bác có Sáu điều dạy CAND, đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Đợt 3 từ ngày từ 12/3 đến 11/6/2018, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018), 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Thực hiện lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Giám đốc Công an tỉnh phát động từng tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo đề ra các chương trình, kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu thi đua sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác. Hưởng ứng phát động của Giám đốc Công an tỉnh, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động đề ra các giải pháp, mô hình nhằm thúc đẩy nhanh, mạnh các mặt công tác để sớm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Quan tâm xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, để tạo hiệu ứng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như: Sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu kết nghĩa, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng Công an với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, chiến sỹ. Tác động của phong trào thi đua đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong từng tập thể và cá nhân cán bộ, chiến sỹ, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an.
Toàn lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát khẩu hiệu hành động đợt 1 phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và  đợt thi đua nước rút nhằm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, chủ động tiến công, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, nâng cao chất lượng nhiều mô hình tổ chức quần chúng trong giữ gìn an ninh trật tự, góp phần cùng lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở…Tích cực đẩy mạnh công tác  xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, từng bước hoàn thiện công tác cán bộ, phát huy tối đa năng lực, sở trường của từng cá nhân, đáp ứng cao nhất yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng ngày càng phục vụ tốt hơn cho tổ chức và công dân, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Kết thúc đợt 1 phong trào thi đua đặc biệt, hầu hết các đơn vị, địa phương đã hoàn thành và đạt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu trọng tâm nổi bật như: Năm 2017, Tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao đạt 88,37% án chung và 98,83% trọng án xảy ra. Tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm cả 3 tiêu chí, giảm 18 vụ, 13 người chết và 09 người bị thương. Kết quả trên đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về công tác Công an, góp phần giữ vững ổn định  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Qua tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, có 9 đơn vị đạt cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, 40 đơn vị quyết thắng và 54 đơn vị tiên tiến.
 
8 3 thi dua thưc hiẹn 6 dieu bac ho day
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân
 
Trong không khí cùng cả nước hân hoan, phấn khởi đón mừng xuân mới, phát huy những kết quả đã đạt được trong đợt 1, đợt 2, toàn lực lượng Công an tỉnh nhà bước vào đợt 3 phong trào thi đua đặc biệt, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, nhưng với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Bắc Kạn sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân, kính dâng lên Bác nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Bác có Sáu điều dạy Công an nhân dân, trước mắt tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Ngọc Ánh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây