Phòng An ninh kinh tế giữ vững thế trận an ninh trong hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thứ bảy - 11/07/2020 07:46
Với nhiệm vụ tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh kinh tế tại địa phương, thời gian qua Phòng An ninh kinh tế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp công tác để phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với hoạt động xâm phạm an ninh kinh tế, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Thượng tá Vũ Văn Quân - PGĐ Công an tỉnh dự chỉ đạo Đại hội và chúc mừng Ban chi ủy chi bộ phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thượng tá Vũ Văn Quân - PGĐ Công an tỉnh dự chỉ đạo Đại hội và chúc mừng Ban chi ủy chi bộ phòng An ninh kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; Với chủ trương hội nhập và phát triển, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, nhiều công trình, dự án được đầu tư, đã làm cho diện mạo của tỉnh Bắc Kạn có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, hiện đại hơn; cơ cấu kinh tế từng bước được dịch chuyển theo hướng hiện đại; nâng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, xã hội có nhiều phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng mang lại nhiều thách thức: Cơ sở hạ tầng của địa phương còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ; Môi trường đầu tư kinh doanh dù đã được cải thiện nhưng chưa thực sự là động lực thu hút các nhà đầu tư; Khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; Thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường ... Bên cạnh đó các thế lực thù địch, phản động  tiếp tục thực hiện âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình”; tác động chuyển hóa, lợi dụng các hoạt động kinh tế, tài trợ, đầu tư dự án để tác động, chuyển hóa nội bộ; phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước; các loại tội phạm về kinh tế ngày càng đa dạng, tinh vi, liều lĩnh đã tác động, ảnh hưởng đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tại địa phương.
 
11 7 Dai hoi PA04jjj
Đảng viên chi bộ phòng An ninh kinh tế tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại địa phương. Với chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh kinh tế tại địa phương, Phòng An ninh kinh tế đã chủ động triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định an ninh kinh tế, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm như:
- Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự giữa Công an tỉnh với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong tâm như: Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công trình, lưới điện cao áp; Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của hệ thống Kho bạc Nhà nước quản lý, của các tổ chức tín dụng; Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toànngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn ...; Xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các công trình, mục tiêu trọng điểm về kinh tế, các dự kiện quan trọng về kinh tế diễn ra ở các địa phương.
- Chủ động nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự; trên cơ sở đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết dứt điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự.
- Tổ chức thẩm định, đánh giá tác động về an ninh, trật tự đối với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh kinh tế; không để các thế lực thù địch lợi dụng hợp tác đầu tư, thực hiện dự án để thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị.
- Hướng dẫn Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái nội bộ; thâm nhập chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của các thế lực thù địch.
- Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tuyên tuyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác; tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại chính  cơ quan, doanh nghiệp mình; góp phần tạo thế trận an ninh bền vững không để các thế lực thù địch, bọn phản động có cơ hội, điều kiện thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị.
- Tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các vụ, việc phát sinh trên lĩnh vực kinh để tham mưu xử lý kịp thời. Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc phát sinh trên lĩnh vực kinh tế như: Phát hiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ 01 vụ, 01 đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép, thu giữ 30 kíp nổ, 50 kg thuốc nổ; chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc phát sinh trên lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm ...
Với những kết quả đã đạt được từ đầu năm 2020 đến nay, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn đã được Bộ Công an tặng 01 Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 Bằng khen; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.
Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục diễn biến, phức tạp, khó lường; Những vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng thường xuyên, gay gắt hơn; Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ..., điều đó đặt ra cho Phòng An ninh kinh tế nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Phòng An ninh kinh tế tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quản lý cán bộ chiến sĩ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy trình chế độ công tác của ngành.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để chủ động phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế; thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ, thu thập bí mật nhà nước, bí mật nội bộ của các thế lực thù địch; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp về an ninh trật tự góp phần giữ vững an ninh chính trị phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
- Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ quan, doanh nghiệp, các công trình, mục tiêu kinh tế trọng điểm về kinh tế, các dự kiện quan trọng về kinh tế diễn ra ở các địa phương.
- Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo ra thế trận an ninh bền vững không để các thế lực thù địch, bọn phản động có cơ hội, điều kiện thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị.
 
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập191
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm159
  • Hôm nay23,490
  • Tháng hiện tại1,080,550
  • Tổng lượt truy cập59,775,000
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây