Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thứ sáu - 06/09/2019 03:27
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Tên thủ tục hành chính Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân trong Công an tỉnh Bắc Kạn
Trình tự thực hiện 1. Xây dựng kế hoạch tuyển chọn
2. Thông báo tuyển chọn và tiếp nhận hồ sơ
3. Thành lập Hội đồng tuyển chọn và tổ chức thi tuyển, xét tuyển
4. Thông báo kết quả tuyển chọn
5. Quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
6. Công bố quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân
Cách thức thực hiện Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bắc Kạn
Thành phần, số lượng hồ sơ - Đơn tự nguyện phục vụ lâu dài trong Công an nhân dân
- Bản lý lịch theo mẫu quy định của Bộ Công an có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tình đến ngày nộp hồ sơ
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao (có chứng thực) văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa (trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền  công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật
- Giấy chứng nhận Đảng viên, Đoàn viên (nếu có)
- Trường hợp đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển; con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cần gửi bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng nêu trên.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ
- Ảnh 4cm x 6cm: Ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
- Đối tượng tuyển chọn là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ngoài các quy định nêu trên cần bổ sung các giấy tờ sau:
+ Bản lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc
+ Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác
+ Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
+ Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Thời hạn giải quyết - Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo tuyển chọn
- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi tổ chức sơ tuyển hoặc xét tuyển, Hội đồng tuyển chọn niêm yết công khai và gửi thông báo kết quả tuyển chọn bằng văn bản gửi tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký hoặc liên hệ để người dự tuyển trực tiếp nhận thông báo tại phòng tổ chức cán bộ.
- Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả tuyển chọn, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. Hội đồng tuyển chọn có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngay hết hạn nhận đơn phúc khảo.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thủ trưởng đơn vị ban hành quyết định tạm tuyển, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, cơ quan tổ chức cán bộ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến công dân thời điểm có mặt tại đơn vị để nhận nhiệm vụ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Công dân có nhu cầu được tuyển chọn vào Công an nhân dân, đảm bảo các điều kiện theo thông báo tuyển chọn của Công an tỉnh Bắc Kạn
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Người dự tuyển vào Công an nhân dân phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
a) Tiêu chuẩn chính trị:
Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND (Thông tư thuộc danh mục tài liệu mật, do đó không liệt kê cụ thể), ngoài ra người dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
- Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.
- Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.
b) Phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.
c) Văn bằng chứng chỉ
Đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp và bảo đảm một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đối tượng tuyển chọn là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam: Phải tốt nghiệp Đại học trở lên. Các trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên yêu cầu tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả trung cấp nghề) đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ Công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người có trình độ đào tạo tạo đại học trở lên.
d) Tuổi đời: Từ 18 đến 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến 40 tuổi.
e) Sức khoẻ: Bảo đảm tiêu chuẩn sức khoẻ tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:
+ Chiều cao: Đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên.
+ Thị lực: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 18-20/10.
Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ để làm công tác khoa học công nghệ gồm: Kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học; có chức danh giáo sư, phó giáo sư: Được hạ thấp 02cm đối với từng giới, có thể cận, viễn nhưng không quá 03 điốp mỗi mắt.
g) Năng khiếu: Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ phải là người bình tĩnh, nhạy bén, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu Công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với hệ lực lượng.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định tạm tuyển, quyết định tuyển dụng.
Phí, Lệ phí (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật Công an nhân dân (sửa đổi) 2018.
- Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ Công an quy định tuyển chọn vào Công an nhân dân.
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an quy định về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây