Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ hai - 10/07/2017 08:16
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP GIẢI QUYÊT
TỈNH HUYỆN
A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
1 Cấp hộ chiếu phổ thông x    
2 Cấp lại hộ chiếu phổ thông x    
3 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông x    
B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một sổ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện x x  
2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện x x  
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một sổ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện x x  
C. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
 
1 Đăng ký, cấp biển số xe x    
2 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x    
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe x    
4 Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh x    
5 Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh x    
6 Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh x    
7 Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn -máy   x  
8 Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy   x  
9 Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy   x  
10 Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy   x  
11 Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy   x  
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn mảy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy   x  
D. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
1 Cấp giấy chứng nhận húấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ x    
2 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy x    
3 Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy x    
4 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy x    
5 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV 1 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP x    
6 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy x    
7 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy x    
8 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x    
9 Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x    
10 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy x    
11 Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy x    
12 Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ x    
13 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở x    
Đ. LỈNH VỰC CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
1 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) x x  
2 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) x x  
3 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) x x  
E. LĨNH VỰC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
1 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư x x  
2 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư x x  
3 Đổi thẻ Căn cước công dân x x  
4 Cấp lại thẻ Căn cước công dân x x  
5 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. x x  
6 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. x x  
7 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. x x  
G. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân x x x
2 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân x x x

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây