Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Thứ ba - 27/12/2016 21:38
TÊN THỦ TỤC:
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân
LĨNH VỰC:
KẾT QUẢ:
Quyết định hành chính.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Cá nhân
HỒ SƠ CẦN THIẾT:
- Đơn tố cáo (mẫu số 46) hoặc văn bản phản ánh nội dung tố cáo do cơ quan tiếp nhận tố cáo lập.
- Các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo kèm theo (nếu có).
Số lượng hồ sơ:01 (một) bộ.
QUY TRÌNH:
Bước 1: Người tố cáo có thể viết đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để trực tiếp tố cáo, trường hợp này người tiếp nhận nội dung tố cáo phải ghi thành văn bản để người tố cáo ký xác nhận hoặc điểm chỉ và nộp thêm tài liệu liên quan (nếu có).
Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn tố cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người tố cáo. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung tố cáo và thông báo bằng văn bản cho người tố cáo biết (nếu người tố cáo có yêu cầu).
- Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung tố cáo, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hành xác minh, thu thập tài liệu; trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại với người tố cáo.
- Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh lập và thông báo dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo; người bị tố cáo và lập thành biên bản. Sau khi thông báo dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
- Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung tố cáo, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra kết luận thanh tra và quyết định giải quyết tố cáo và thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo và các cơ quan, đơn vị liên quan biết.
Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung tố cáo đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết tố cáo theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định.
- Khi quyết định giải quyết tố cáo được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết tố cáo.
- Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an các cấp.
LỆ PHÍ:
 
THỜI GIAN:
Thời hạn giải quyết tố cáo: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày.
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
1- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998;
2- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;
3- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005,
4- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo,
5- Thông tư số 08/2007/TT-BCA(V24) ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân;
6- Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân.
7- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo.
ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN:
Tại trụ sở cơ quan Công an các cấp.
BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây