Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải là tấm gương chấp hành Hiến pháp, pháp luật

Thứ tư - 16/11/2016 01:34
Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, lực lượng CAND đã được Bộ Tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm đánh giá là một mô hình hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhân dịp Bộ Công an tổ chức míttinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Công an để hiểu thêm về những kết quả đạt được và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

PV: Được biết, việc tổ chức Ngày Pháp luật trong hơn 3 năm qua của lực lượng CAND đã được Bộ Tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm đánh giá là một mô hình hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí hãy giới thiệu đôi nét về kết quả đạt được của lực lượng CAND?

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh: Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND đã thu được nhiều kết quả quan trọng. 

Bên cạnh việc tổ chức các lễ míttinh hưởng ứng, hội nghị phổ biến pháp luật, tổ chức các cuộc tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, biên soạn, in ấn cung cấp tài liệu, sách báo, tờ gấp pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân; 

mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát thanh, truyền hình của các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng CAND còn tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tư pháp, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật. 

Với gần 100 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được ban hành đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn chỉnh cho việc bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác công an. 

Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, sáng tạo như Công an tỉnh Sóc Trăng định kỳ mỗi tháng tổ chức ngày hội pháp luật một lần vào ngày 9 hằng tháng; Công an tỉnh Bình Dương quy định mỗi tháng tổ chức Ngày Pháp luật vào ngày chào cờ đầu tháng; Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức “Tuần lễ tư vấn pháp lý” miễn phí cho người dân tại địa bàn cấp xã; 

Công an TP Hà Nội tổ chức hệ thống loa truyền thanh ở các điểm nút giao thông trọng điểm để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đưa pháp luật đến hàng triệu lượt người tham gia giao thông; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về thi hành án hình sự” dưới hình thức sân khấu hóa trong tất cả các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. 

Đoàn thanh niên CAND tổ chức các đợt ra quân tình nguyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa bàn dân cư, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên...

PV: Chủ đề, khẩu hiệu hành động của Ngày Pháp luật năm 2016 trong lực lượng CAND là gì, thưa đồng chí?

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh: Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 trong lực lượng CAND được xác định là “Nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. 

Các khẩu hiệu hành động gồm: “Lực lượng CAND tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”; “Tìm hiểu, học tập và nâng cao kiến thức pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND”; “Tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND”. 

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương có thể xây dựng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật nêu trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của đơn vị, địa phương mình.

PV: Ngày Pháp luật năm 2016 có những nội dung gì cần chú ý?

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh: Để Ngày Pháp luật năm 2016 được triển khai thống nhất và có hiệu quả thiết thực, ngày 13-9-2016, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 2207/BCA-V19 hướng dẫn tổ chức thực hiện trong toàn lực lượng. 

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐUCA ngày 22-12-2015 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2016, Chỉ thị số 11/CT-BCA-V11 ngày 25-12-2015 của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác công an năm 2016, chương trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và các kế hoạch tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, địa phương. 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung, chính sách trong các văn bản quy phạm pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý, các quy định mới liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Rà soát, chủ động tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thi hành có hiệu quả Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam khi các đạo luật này có hiệu lực thi hành. 

Tiếp tục giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, nâng cao trách nhiệm trong các hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ; phát hiện, nhân rộng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội…

PV: Với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Công an, đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ, chiến sĩ CAND nhân Ngày Pháp luật năm 2016?

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh: Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật” cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức chấp hành, bảo vệ pháp luật của toàn dân; 

đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, tích cực phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, hướng tới việc xây dựng nền văn hóa pháp lý hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc. 

Là lực lượng vũ trang nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải nhận thức đúng, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Ngày Pháp luật; hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả nội dung của Ngày Pháp luật; 

tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân, thực hiện đúng yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an: “Ngày Pháp luật trong CAND phải được tiến hành có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật và mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật”.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Hưng (thực hiện)
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hưng (thực hiện)

Nguồn tin: http://cand.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập293
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm281
  • Hôm nay88,102
  • Tháng hiện tại987,716
  • Tổng lượt truy cập93,890,533
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây