Thông báo "Tuyển sinh đào tạo học sinh văn hóa năm 2021"

Thứ tư - 14/07/2021 20:22
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG VĂN HÓA BẰNG HÌNH THỨC TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo học sinh văn hóa năm 2021
I. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG VĂN HÓA BẰNG HÌNH THỨC TUYỂN THẲNG       
1. Chỉ tiêu: Không căn cứ vào chỉ tiêu.
2. Đối tượng tuyển thẳng
- Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của thương binh Công an nhân dân (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong Công an nhân dân;
- Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
3. Điều kiện tuyển thẳng
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.
4. Hình thức tuyển
Trên cơ sở danh sách đăng ký của Công an các huyện có thí sinh đăng ký dự tuyển, Công an tỉnh sẽ tổng hợp danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định gửi về Trường Văn hóa, nhà trường sẽ có trách nhiệm tổng hợp số lượng thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đủ điều kiện và không đủ điều kiện về chính trị, học lực, hạnh kiểm, sức khỏe. Cục Đào tạo tổng hợp, trao đổi X01 để báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định tuyển hay không tuyển đối với các trường hợp không đủ điều kiện.
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG VĂN HÓA BẰNG HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Chỉ tiêu xét tuyển:
- Đối với học sinh nam: Xét tuyển 06 học sinh, trong đó dân tộc Mông: 02; Dao: 02, Tày: 01, Nùng: 01.
- Đối với học sinh nữ: Xét tuyển 14 học sinh là người dân tộc thiểu số phạm vi cả nước.
2. Điều kiện xét tuyển:
- Thuộc thành phần dân tộc cần tuyển theo chỉ tiêu được giao (đối với nam);
- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;
- Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;
- Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;
- Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;
- Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:
+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xác xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;
+ Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2921 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
+ Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020;
+ Các quyết định khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.
- Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;
- Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.
3. Hình thức xét tuyển
- Đối với thí sinh nam: Xét tuyển đảm bảo chỉ tiêu được giao theo tỉnh và thành phần dân tộc. Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:
+ Tiêu chí 1: Xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
+ Tiêu chí 2: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
+ Tiêu chí 3: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
- Đối với thí sinh nữ: Tổ chức xét tuyển chung, không phân biệt theo tỉnh, theo thành phần dân tộc.         Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:
+ Tiêu chí 1: Xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
+ Tiêu chí 2: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;
+ Tiêu chí 3: Xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
- Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.
III. THỦ TỤC HỒ SƠ
Bộ hồ sơ gồm các thủ tục sau:
1. Công văn cử dự tuyển của Công an tỉnh;
2. Phiếu đăng ký dự tuyển;
3. Biên bản xét duyệt tuyển sinh của Công an tỉnh (theo mẫu);
4. Lý lịch cá nhân tự khai, thẩm tra lý lịch (theo mẫu);
5. Phiếu khám sức khoẻ của Công an tỉnh (theo mẫu);
6. Giấy khai sinh, học bạ Trung học cơ sở (bản phô tô công chứng);
6. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản phô tô công chứng);
7. Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng);
8. Giấy CMND hoặc Căn cước công dân (bản phô tô, công chứng).
9. Sổ Đoàn viên (nếu có, phô tô công chứng);
10. Các giấy chứng nhận ưu tiên khác (nếu có, phô tô công chứng);
Lưu ý:
- Các giấy tờ nêu trên phải thống nhất về họ, đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh), quê quán, hộ khẩu thường trú; dân tộc.
- Trường hợp học sinh có bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng phải có hồ sơ hợp lệ xác nhận con nuôi và thẩm tra lý lịch bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng.
- Thí sinh trực tiếp đến đăng ký dự tuyển tại Công an cấp huyện theo nơi đăng ký hộ khẩu thưởng trú.
IV. LỆ PHÍ
- Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/1 học sinh.
- Lệ phí hồ sơ: 30.000đ/1 hồ sơ.
- Lệ phí xét hồ sơ: 30.000đ/1 hồ sơ.
V. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH
Các thí sinh trúng tuyển giáo dục trung học phổ thông tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp Công an nhân dân nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.
* Số điện thoại của cán bộ trực tiếp làm công tác tuyển sinh tại Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố (thí sinh có thể liên hệ để được tư vấn, giải đáp thắc mắc):
Stt Địa bàn Cán bộ thực hiện  Số điện thoại
 1.  
Công an tỉnh Đ/c: Nguyễn Duy Thông
Phòng Tổ chức cán bộ
0865.301.293
 1.  
Thành phố Bắc Kạn Đ/c: Hoàng Huệ Khanh
Công an thành phố Bắc Kạn
0326.042.555
 1.  
Huyện Ba Bể Đ/c: Bế Thiện Thế
Công an huyện Ba Bể
0974.781.558
 1.  
Huyện Bạch Thông Đ/c: Hoàng Anh Huân 
Công an huyện Bạch Thông
0978.540.888
 1.  
Huyện Chợ Đồn Đ/c: Nông Thanh Tuyến 
Công an huyện Chợ Đồn
0383.788.121
 1.  
Huyện Chợ Mới Đ/c: Ma Thành Thân
Công an huyện Chợ Mới
0973.700.368
 1.  
Huyện Na Rì Đ/c: Hoàng Văn Thưởng
Công an huyện Na Rì
0383.173.999
 1.  
Huyện Ngân Sơn Đ/c: Nông Trường Giang 
Công an huyện Ngân Sơn
0989.822.597
 1.  
Huyện Pác Nặm Đ/c: Lý Công Duy
Công an huyện Pác Nặm
0398.322.207
Công an tỉnh thông báo để các thí sinh đăng ký sơ tuyển./.
.        
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
 • Đang truy cập213
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm199
 • Hôm nay76,294
 • Tháng hiện tại987,764
 • Tổng lượt truy cập87,711,914
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây