Chế độ nâng bậc lương trong công ty cổ phần

Đăng lúc: Thứ hai - 04/06/2012 05:26 - Người đăng bài viết: VTTHCAT
Chế độ nâng bậc lương trong công ty cổ phần

Chế độ nâng bậc lương trong công ty cổ phần

(Chinhphu.vn) - Ông La Phước Hải (Xnkhaosat@...) công tác tại 1 công ty nhà nước thuộc Sở Xây dựng Bến Tre từ năm 1981. Đến năm 2005 ông hưởng hệ số lương 4,51. Năm 2007 công ty cổ phần hóa, nhưng từ đó đến nay ông không được nâng lương. Như vậy, công ty có thực hiện đúng quy định không? Có quy định nào để ông Hải được nâng lương hay tính thâm niên vượt khung không?

Câu hỏi của ông Hải được luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Chế độ tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần được hướng dẫn tại Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 như sau:

Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương

Tại Mục III, Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH quy định: Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động.

Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và công bố công khai trong doanh nghiệp trước khi áp dụng.

Doanh nghiệp phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng.

Ngoài việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định nêu trên, doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động.

Chế độ nâng bậc lương

Chế độ nâng bậc lương được quy định tại khoản 4, Mục V Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH như sau:

- Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

- Người lao động có đủ các điều kiện dưới đây thì được xét nâng bậc lương hằng năm: Có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng); thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết; không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp.

- Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

Trường hợp ông La Phước Hải công tác tại 1 công ty nhà nước thuộc Sở Xây dựng Bến Tre từ năm 1981. Đến năm 2005 ông được hưởng lương hệ số 4,51. Đây là hệ số lương bậc 8/8 ngạch chuyên viên, kỹ sư tại Bảng lương viên chức, chuyên môn nghiệp vụ ở các Công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Chế độ tiền lương đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ ở doanh nghiệp nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP không có chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung khi đã xếp lương ở bậc cuối cùng ở ngạch.

Trường hợp nếu Công ty còn là doanh nghiệp nhà nước, thì hằng năm, căn cứ yêu cầu công tác quản lý, Hội đồng nâng bậc lương của công ty có trách nhiệm tổ chức thi nâng ngạch lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Nếu trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ông đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, ông có thể được thi nâng ngạch, hưởng lương ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính với hệ số lương và chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc liền kề cao hơn ngạch đang hưởng.

Tuy nhiên, từ năm 2007, công ty nhà nước ông Hải đang làm việc đã cổ phần hóa trở thành công ty cổ phần. Chế độ tiền lương, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, chế độ nâng bậc lương do công ty xây dựng và ban hành. Có thể hệ thống thang lương, bảng lương do công ty ban hành, áp dụng không có bậc lương, ngạch lương có hệ số cao hơn hệ số lương 4,51 mà ông Hải đang hưởng. Vì thế ông Hải không được nâng bậc, nâng ngạch lương có hệ số lương cao hơn.

Nếu công ty cổ phần tiếp tục áp dụng và đăng ký với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp tại doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP và theo yêu cầu công tác quản lý tại công ty cổ phần đó cần thiết phải có chuyên viên chính, kỹ sư chính thì công ty sẽ tổ chức thi nâng ngạch lương theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 4/4/1998. Theo đó, ông Hải có thể được dự thi và nếu ông đạt yêu cầu thì được nâng ngạch, hưởng lương theo ngạch chuyên viên chính, kỹ sư chính.   

Về chế độ phụ cấp lương, công ty cổ phần được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động. Có thể công ty không xây dựng phụ cấp thâm niên vượt khung, bên cạnh đó chế độ phụ cấp lương đối với doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định 205/2004/NĐ-CP cũng không quy định phụ cấp thâm niên vượt khung, cho nên mặc dù ông Hải đã hưởng lương bậc cuối cùng của ngạch 7 năm nhưng không được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung vì không có quy định về khoản phụ cấp này.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.


Nguồn tin: http://baodientu.chinhphu.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Tuyển sinh
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Van ban DH dang
Góp ý xây dựng
Cải cách hành chính
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn
Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân
Thông báo danh sách vi phạm luật GTĐB gửi về địa phương
Thông báo tước giấy phép lái xe
Văn bản chính phủ
Phòng chống AIDS

Bạn đánh giá về chất lượng website của chung tôi như thế nào?

Đẹp và thân thiện

Đẹp

Trung bình

Không đẹp

Ý kiến khác