Tên / Số / ký hiệu : hướng dẫn số 10-hdubkttw ngày 04 tháng 9 năm 2014
Về việc / trích yếu

hướng dẫn số 10-hdubkttw ngày 04 tháng 9 năm 2014

Ngày ban hành 11/02/2015
Loại văn bản Văn bản hướng dẫn đại hội đảng
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 14 | Đã tải: 4
 

Danh mục văn bản