Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ bảy - 06/01/2018 01:11
Chiều 04/01/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chiều 04/01/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì Hội nghị.

Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng một số chỉ tiêu kinh tế đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 5.791,3 tỷ đồng, tăng 5,63% so với năm 2016. Tổng sản phẩm theo giá hiện hành đạt trên 8.461 tỷ đồng, bằng 92,75% kế hoạch, tăng 6% so với năm 2016. GRDP bình quân đầu người đạt 26,3 triệu đồng, bằng 91,9% kế hoạch, tăng 1,4 triệu đồng so với năm 2016.

Sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 176.631 tấn, đạt 101% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 550kg/năm. Sản lượng các cây trồng khác cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Dự kiến năm 2017 có thêm 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.015 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2016. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 4.555 tỷ đồng, đạt 94,12% kế hoạch, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số khách du lịch đến địa phương trong năm đạt 450.000 lượt, bằng 100% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016; tổng doanh thu đạt 315 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

          Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 581,180 tỷ đồng, bằng 97,7 kế hoạch tỉnh giao, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng huy động vốn của các ngân hàng ước đạt 6.112 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2016.

Thực hiện Đề án 03-ĐA/TU, toàn tỉnh đã giảm các phòng chuyên môn thuộc sở, và các phòng, trạm, chi cục tương đương, đơn vị sự nghiệp công lập từ 349 đầu mối xuống còn 268; các phòng thuộc UBND huyện, thành phố giảm từ 104 phòng xuống còn 88 phòng. Hiện nay, ngành chức năng đang tích cực xây dựng, hoàn thiện đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến. Công tác khám chữa bệnh được duy trì và từng bước nâng cao về chất lượng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách được quan tâm. Toàn tỉnh giảm được 2,08% hộ nghèo và 0,7% hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể thường xuyên được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo. Trong năm, toàn tỉnh kết nạp mới 1.407 đảng viên, mở được 41 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng với 2.309 quần chúng tham gia. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 165 tổ chức đảng, 242 đảng viên; thực hiện giám sát đối với 76 tổ chức đảng, 188 đảng viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp không đạt kế hoạch, khu vực sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp. Việc xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu, tiến độ chậm. Việc giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thấp. Thu ngân sách không đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính và cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh chuyển biến chậm…

Năm 2018, tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 610 tỷ đồng; ngoài việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh phấn đấu tiết kiệm 2% chi thường xuyên. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; diện tích trồng rừng mới đạt trên 6.200ha, trong đó có 1.000ha rừng gỗ lớn; tỷ lệ che phủ rừng trên 71%. Thành lập mới 16 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp; phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 90% trở lên; có thêm 8 trường học đạt chuẩn quốc gia. Có thêm 8 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 97%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5%. Kết nạp từ 1.200 đảng viên trở lên…

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị 16-CT/TW về việc tổ chức tết 2018 của Ban Bí thư; Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung: Giải pháp thu ngân sách, phát triển công nghiệp; việc triển khai mỗi làng xã một sản phẩm; phát triển các hợp tác xã; công tác cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương; việc triển khai thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy; bàn về kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyến Văn Du khẳng định: Năm 2017, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm theo mục tiêu Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng do có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng cố, phát huy… Những thành tích đạt được trong năm qua rất đáng tự hào.

Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018 - Ảnh minh hoạ 2

Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. Do đó, việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Ngoài ra, việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 sẽ là tiền đề cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần có sự đồng thuận, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành cho đến khâu tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững cho nhân dân, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; có giải pháp quản lý hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn ngay từ những tháng đầu năm 2018. Tăng cường liên kết với các tỉnh bạn trong khu vực để phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và tập trung kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh. Triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục; củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo cần thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, các huyện nghèo và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Trong công tác nội chính, triển khai thực hiện có hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính…

Nhân dịp này, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018./.

Tác giả bài viết: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm58
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay30,258
  • Tháng hiện tại359,690
  • Tổng lượt truy cập17,110,001
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây