HOICHOTHUONGMAI

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo

Thứ năm - 18/05/2017 14:18
Ngày 16/5/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác tôn giáo và 10 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 64-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông.

Ngày 16/5/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác tôn giáo và 10 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 64-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông. Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy, Ban Dân vận các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2003 - 2017
nhận Bằng khen tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, 15 năm qua, công tác tôn giáo luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm thực hiện. Đồng bào theo đạo được hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động hành đạo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng theo Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là vùng có đạo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 3 tôn giáo đang hoạt động và phát triển, có tư cách pháp nhân với trên 16.164 tín đồ. Nhìn chung, nhận thức của đồng bào theo đạo ngày càng được nâng cao; chức sắc, tín đồ các tôn giáo đã phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự…

Trong 10 năm qua, thực hiện Thông báo Kết luận số 64-KL/TW ngày 9/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông”, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, phân bổ các nguồn lực và hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng như: Chương trình 134, Chương trình 135, Chương trình 30a, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo ở vùng khó khăn, hỗ trợ vay vốn phát triển đối với hộ dân tộc thiểu số... Qua đó, góp phần từng bước nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đời sống kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng đồng bào dân tộc Mông nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại không thuận lợi, khó tiếp cận các dịch vụ, thông tin… Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao, chiếm trên 92% (có thôn đồng bào Mông tỷ lệ hộ nghèo chiếm 100%). Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi rất hạn chế, đồng bào thiếu đất và nước để sản xuất. Một số tập tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… vẫn còn tồn tại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã nhận thức sâu sắc hơn về tín ngưỡng, tôn giáo, coi tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, luôn tồn tại và phát triển trong xã hội. Các định kiến với tôn giáo dần được xóa bỏ. Các tôn giáo được tôn trọng và đối xử công bằng cơ bản phát huy được vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo ở địa phương, tạo được sự đoàn kết, thống nhất và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Các chính sách về dân tộc nói chung và đối với dân tộc Mông nói riêng đã được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, nhất là ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc tranh thủ người có uy tín, các chức sắc tôn giáo và lực lượng cốt cán trong tôn giáo tại một số nơi hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình tôn giáo nhiều lúc chưa kịp thời. Việc thăm nắm tình hình cơ sở của một số ngành, địa phương chưa sâu sát nên các vụ việc phát sinh trong tôn giáo thường phát hiện và xử lý chưa kịp thời. Đội ngũ cốt cán làm công tác tôn giáo, dân tộc nhìn chung chưa được đào tạo sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa am hiểu sâu về phong tục, tập quán và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị với Trung ương có chiến lược xây dựng nguồn cán bộ, đào tạo chuyên môn về công tác tôn giáo; có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác tôn giáo, nhất là ở cơ sở; quan tâm đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Nghĩa - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Dân vận Trung ương ghi nhận kết quả trong công tác dân tộc tôn giáo mà tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị: Trong thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác tôn giáo; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thường xuyên bám, nắm cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, vấn đề nổi cộm, không để xảy ra các điểm nóng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương…

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý Nhà nước đối với công tác tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; chủ động trong dự báo và nắm tình hình; nhận thức đúng, đầy đủ về công tác tôn giáo; đổi mới nội dung, phương pháp vận động, tuyên truyền trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; tập trung phát triển kinh tế vùng khó khăn, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào Mông; quan tâm đào tạo, tuyển dụng con em đồng bào dân tộc Mông vào làm việc tại các cơ quan Nhà nước...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác tôn giáo, giai đoạn 2003 - 2017; tặng bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông, giai đoạn 2007 - 2017./.

Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập519
  • Máy chủ tìm kiếm107
  • Khách viếng thăm412
  • Hôm nay63,239
  • Tháng hiện tại502,572
  • Tổng lượt truy cập135,699,422
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây