Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 29/05/2017 16:00
Chiều ngày 25/5/2017, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức đối thoại với các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 25/5/2017, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức đối thoại với các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi đối thoại có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; 244 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
 Quang cảnh buổi đối thoại

Báo cáo đề dẫn buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã khái quát những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Quy mô nền kinh tế còn quá nhỏ, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu. Các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực con người chưa đáp ứng được cho trước mắt và lâu dài. Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Các sản phầm hàng hóa có giá trị kinh tế cao còn ít, manh mún, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi chậm. Công tác xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương chưa đạt yêu cầu. Tiến độ giải ngân vốn một số chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp. Việc bố trí, sắp xếp trường, lớp học chưa thật sự hợp lý, chất lượng giáo dục và đào tạo thiếu vững chắc. Công tác chỉ đạo và đưa ra các giải pháp giảm nghèo đa chiều còn nhiều hạn chế. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy các phòng ban cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ thôn, bản còn chậm; chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không đồng đều, tác phong nhiệm vụ chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao …

Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều lúc thiếu sát sao, chưa toàn diện trên các lĩnh vực; trong khi đó, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương thiếu chủ động, sáng tạo, quyết tâm, chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy. Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy, chính quyền các cấp chưa thực sự đồng bộ và chưa có biện pháo xử lý triệt để; công tác kiểm tra, giám sát thanh tra công vụ chưa thường xuyên, liên tục…

Từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế đã được nhìn nhận, đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại với các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, lắng nghe ý kiến và cả những tranh luận để làm rõ các vấn đề, từ đó thống nhất ý chí, thống nhất và hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị các đại biểu đối thoại tập trung vào các nội dung: Việc triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung đánh giá những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương đồng thời đưa ra những sáng kiến mới để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, việc thực hiện các tiêu chí trong nông thôn mới mà đặc biệt là các tiêu chí về giảm nghèo, vấn đề cấp kinh phí thực hiện các mục tiêu, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới,cơ chế huy động sức dân; việc thực hiện chủ trương kiện toàn, tinh giản bộ máy các cơ quan, đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cấp xã, sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở thôn, xã.

Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh - Ảnh minh hoạ 2
 Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại buổi đối thoại

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành mình nghiêm túc tiếp thu, cầu thị và giải đáp rõ các ý kiến mà các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trao đổi; những vấn đề cần thời gian nghiên cứu, những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên thì tiếp thu xin kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn”.

Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh - Ảnh minh hoạ 3
 Bà Nông Thị Hằng - Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu (Ba Bể) nêu ý kiến tại buổi đối thoại
với Thường trực Tỉnh ủy

Trong buổi đối thoại, đã có 10 lượt đại biểu với 32 ý kiến được trao đổi trực tiếp và nhiều ý kiến, kiến nghị được gửi bằng văn bản đến Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung các ý kiến, kiến nghị xoay quanh việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, đặc biệt là vấn đề huy động kinh phí thực hiện, đóng góp của người dân trong xây dựng các nhà văn hóa thôn; phát triển du lịch tại Ba Bể, phát huy giá trị các di tích lịch sử khu ATK Chợ Đồn; đầu tư nâng cấp tuyến đường 258B Ba Bể - Pác Nặm; có chủ trương xây dựng UBND các xã đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu làm việc của cơ sở; cần có cơ chế hỗ trợ người dân khi thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công tại địa phương; khó khăn trong thành lập, điều hành HTX kiểu mới … Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và trách nhiệm cao, các ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại đã được các sở, ngành và Thường trực Tỉnh ủy lắng nghe và tiếp thu, làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.

Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đóng góp của các đại biểu và thẳng thắn nhận định qua đối thoại cho thấy rõ ràng, tỉnh, huyện, và xã còn nhiều thiếu sót.Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cấp ủy, chính quyền các cấp hướng về cơ sở, giải quyết các vấn đề cho dân, cho cơ sở; trong việc giải quyết các vấn đề tại cơ sở, cần hết sức cân nhắc, không cứng nhắc, ý kiến nào của người dân mang tính cấp thiết thì cần xem xét, giải quyết sao cho phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là để người dân cùng chia sẻ những khó khăn về kinh tế với đất nước, với tỉnh trong điều kiện hiện nay./.

Tác giả bài viết: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập153
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm148
  • Hôm nay53,603
  • Tháng hiện tại824,987
  • Tổng lượt truy cập99,279,700
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây