“Thành phố Bắc Kạn phải là đầu tàu trong mọi mặt để các địa phương khác học tập, làm theo”

Thứ năm - 31/08/2017 23:34
Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn ngày 30/8/2017 để bàn giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của Thành phố Bắc Kạn những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn ngày 30/8/2017 để bàn giải pháp hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của Thành phố Bắc Kạn những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo.

Dự buổi làm việc còn có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn.

“Thành phố Bắc Kạn phải là đầu tàu trong mọi mặt để các địa phương khác học tập, làm theo”
 Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện 04 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI). Theo đó, trong 8 tháng đầu năm 2017, Thành phố Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, một số chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt tiến độ đề ra. Thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thụ công nghiệp có bước phát triển khá. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 1.721 tỷ đồng, đạt 69,84% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 284 tỷ đồng, bằng 76,3% kế hoạch; thu ngân sách đạt hơn 57 tỷ đồng, bằng 51,24% kế hoạch… Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, diện tích gieo cấy và trồng rừng đều vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chú trọng, đến nay xã Nông Thượng đạt 16/19 tiêu chí, xã Dương Quang đạt 13/19 tiêu chí.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, 8 tháng đầu năm 2017, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh. Hiện các nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Các chương trình về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được triển khai đầy đủ, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 624 lao động, đạt 178% kế hoạch. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác cải cách hành chính có bước phát triển tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được tăng cường…

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017, từ nay đến cuối năm, Thành phố Bắc Kạn xác định tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chế độ an sinh xã hội, giải quyết lao động, việc làm, phấn đấu giảm hộ nghèo theo mục tiêu nghị quyết đề ra; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đối với thực hiện 4 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó xây dựng 08 đề án về lĩnh vực công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2020; thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ; chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; xây dựng vị trí việc làm khối đảng, đoàn thể, chính quyền…; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đối với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện chương trình về nâng cao chất lượng đời sống dân cư khu vực nông thôn, giảm nghèo nhanh và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo phương châm “dân làm, nhà nước hỗ trợ”, Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ sản xuất và dịch vụ nông nghiệp nông thôn; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo, thực hiện các chính sách hộ nghèo và cận nghèo…, qua đó đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,88% (năm 2016). Về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hoàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, có sức cạnh tranh trên thị trường, Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; thường xuyên quan tâm chỉ đạo phát triển mô hình kinh tế tập thể.

Nhân dịp này, Thành phố Bắc Kạn đã đề xuất, kiến nghị tỉnh: Ủy quyền cho Thành phố thực hiện chủ trương chấp thuận nhà đầu tư lập dự án đầu tư trên địa bàn đối với các dự án đã có quy hoạch hoặc nằm trong danh mục thu hút đầu tư của tỉnh; cho phép người dân được chuyển đổi từ đất rừng sản xuất có điều kiện tự nhiên phù hợp trên địa bàn Thành phố sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn; điều chỉnh quy hoạch chung hệ thống đê bao dọc sông Cầu bao gồm cả kè, mở rộng quy mô và hướng tuyến đường, bổ sung khu dân cư dọc sông Cầu, cho chủ trương thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để xây dựng và nạo vét, chỉnh trị dòng chảy…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận, trao đổi giải pháp về việc quy hoạch và lập lại quy hoạch chi tiết các phường nội thành; việc đầu tư các dự án nằm 2 bên bờ sông Cầu; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và việc phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp của Thành phố…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh: Là trung tâm của tỉnh, Thành phố phải luôn là đầu tàu trong tất cả mọi mặt để các địa phương khác trên địa bàn tỉnh học tập. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an inh, công tác xây dựng Đảng… Tuy nhiên so với tiềm năng của địa phương thì kết quả đạt được vẫn chưa xứng tầm.

Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Thành phố tiếp tục đoàn kết, phấn đấu xây dựng Thành phố ngày càng phát triển xanh, sạch, đẹp, đảm bảo lộ trình phát triển theo đúng quy hoạch, kế hoạch đã đề ra. Để đạt được mục tiêu trên, Thành phố cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; chủ động phối hợp với các sở, ngành thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các phường nội thành theo thời gian quy định; khai thác tối đa nguồn vốn ODA để đầu tư cơ sở hạ tầng; sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển đất hợp lý để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt; trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, lựa chọn những cây trồng có giá trị kinh tế cao để phát triển… Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc và tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức; tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng…/.

Tác giả bài viết: Thu Cúc

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập155
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay11,882
  • Tháng hiện tại319,406
  • Tổng lượt truy cập47,331,016
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây