Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh

Thứ tư - 27/12/2017 03:43
Thời gian qua, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong toàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

Đồng chí Lý Quang Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong các nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã được Hiến pháp và các Nghị quyết của Đảng quy định. Trong đó, vai trò tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận các cấp thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật và thực hiện giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, trong đó chú trọng các dự án Luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước và của MTTQ Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan và các tổ chức thành viên tổ chức các hội nghị góp ý vào các dự án luật, bộ luật như: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi);... đồng thời tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân trong tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, thống nhất các nội dung giám sát và phản biện xã hội trong năm. Kết quả trong năm 2017, MTTQ tỉnh đã tham gia và phối hợp tổ chức 21 cuộc giám sát; trong đó 3 cuộc giám sát do MTTQ tỉnh chủ trì tập trung và các vấn đề nổi bật của địa phương như: Tình hình thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020; Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung giám sát tiêu chí môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Việc tổ chức thực hiện đề án xây dựng Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở kết quả giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có báo cáo và những kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức theo quy định.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng chính quyền vững mạnhThường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia giám sát Chương trình 135 cùng
Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại huyện Na Rì

 

Công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt theo Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc được 8 cuộc, tại 81 điểm với 6.292 cử tri tham dự, trong đó có 923 lượt cử tri phát biểu với 709 ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến đời sống, sản xuất, an sinh xã hội, chế độ chính sách, xây dựng nông thôn mới... đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp đầy đủ và kịp thời gửi các cấp, các ngành xem xét giải quyết.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lý Quang Vịnh nhấn mạnh: Trong công tác tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri. Bên cạnh việc mở rộng hình thức tiếp xúc, đối tượng cử tri tham gia tiếp xúc, thông báo rộng rãi về địa điểm, thời gian tiếp xúc để cử tri chủ động chuẩn bị ý kiến, kiến nghị, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng làm tốt công tác phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi các cấp, các ngành xem xét, giải quyết; phối hợp giám sát, theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo MTTQ cơ sở tuyên truyền kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị đến cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, nhất là tại địa phương có đơn thư, kiến nghị kéo dài, từ đó đề xuất các giải pháp ổn định, đoàn kết nhân dân, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Thông qua việc tham dự các cuộc tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh có điều kiện nắm rõ thông tin, nội dung vụ việc, từ đó giải thích, hướng dẫn công dân thủ tục trình tự khiếu nại; đồng thời giám sát chặt chẽ trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các cơ quan có thẩm quyền.

Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức thành viên, cùng với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm 2017, qua đó góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lý Quang Vịnh khẳng định: Bước sang năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nâng cao vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trong đó chú trọng phối hợp tham gia các hoạt động giám sát với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị đối với các nội dung do Thường trực Tỉnh uỷ giao như: Tổ chức giám sát việc huy động và sử dụng các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo và việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 27/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Kạn về tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh…/.

Tác giả bài viết: Thu Hiền (CTV)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay30,258
  • Tháng hiện tại358,900
  • Tổng lượt truy cập17,109,211
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây