Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, khoá XI

Thứ ba - 18/10/2016 02:11
Sáng 17/10, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã tổ chức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khoá XI để đánh giá kết quả công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.

Sáng 17/10, Tỉnh uỷ Bắc Kạn đã tổ chức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khoá XI để đánh giá kết quả công tác 9 tháng, bàn nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/4/2012 của Tỉnh uỷ về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

.


Các đồng chí: Nguyễn Văn Du- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Du- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.


 

Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI bằng việc xây dựng các đề án, kế hoạch, nghị quyết về một số lĩnh vực để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong tỉnh, các mặt kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì phát triển ổn định. Kết quả hoạt động của một số ngành, lĩnh vực có kết quả khá như: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 179.000 tấn, đạt 105,3% kế hoạch; toàn tỉnh trồng mới 7.023ha rừng, đạt 100,33% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 694.385 triệu đồng, đạt 71,6% kế hoạch, tăng 1,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản đạt 65% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ các năm trước, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đều tăng so với cùng kỳ; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên  2.617 triệu đồng, đạt 59,5% kế hoạch năm và tăng 4,7% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch 9 tháng đầu năm đạt 350.000 lượt người, đạt 80% kế hoạch năm, tăng 1,7% so với cùng kỳ…


Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đang được các địa phương tích cực triển khai thực hiện. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 2 xã Quân Bình và Cẩm Giàng (Bạch Thông) đạt 16 tiêu chí; 37 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 67 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 4 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 8,4 tiêu chí, tăng 1,2 tiêu chí so với cùng kỳ 2015.


9 tháng đầu năm, tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016 với tỷ lệ tốt nghiệp 95,89%; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai năm học 2016 - 2017. Công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục được duy trì thực hiện tốt tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Mạng lưới thông tin - truyền thông đã phản ánh, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế, được dư luận quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở các địa phương với nội dung phong phú. Chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời...


Công tác cải cách hành chính được tăng cường triển khai ngay từ đầu năm. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2016; công bố kết quả xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2017 đang được tỉnh tiếp tục triển khai.


Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Tỉnh ủy được tăng cường. Công tác quản lý, sử dụng đất đai được chấn chỉnh, đi vào nề nếp và có hiệu quả. 9 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, quốc phòng địa phương đảm bảo. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm được chỉ đạo giải quyết kịp thời…

 

sdfsf
Các đại biểu tham dự Hội nghị.


 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chia tách chi bộ sinh hoạt ghép được quan tâm. Trong 9 tháng, toàn tỉnh kết nạp mới 1.217 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 1.038 đảng viên; mở được 44 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 2.407 quần chúng; thành lập được 26 chi bộ thôn sinh hoạt độc lập từ các chi bộ ghép. Công tác dân vận được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chủ động phối hợp triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.


Sau 3 năm (2012-2015), thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chợ và siêu thị được đầu tư, xây dựng, mở rộng; mạng lưới bán buôn, bán lẻ, thị trường hàng hoá phong phú, đa dạng và lưu thông thuận lợi; các mặt hàng thiết yếu được cung cấp đầy đủ, có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Thị trường từng bước được mở rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, công tác xúc tiến đầu tư thương mại được quan tâm, tạo điều kiện cho sản suất và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp… Tỉnh đã hoàn thiện quy hoạch và đang phối hợp triển khai xây khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Ba Bể; tiến hành quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.


Tuy nhiên, so với mục tiêu Nghị quyết số 18-NQ/TU thì tốc độ tăng trưởng bình quân thương mại, dịch vụ, du lịch chưa đạt kế hoạch đề ra như: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu du lịch đạt thấp 7,68%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân xuất nhập khẩu hàng hoá chưa xứng với tiềm năng thực tế của địa phương; lượng khách du lịch đạt trung bình 24,91%/năm, doanh thu bình quân đạt trên 42 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân mới đạt 12,8%/năm; du lịch phát triển chưa bền vững, sản phẩm du lịch đơn điệu, nghèo nàn; hạ tầng thương mại, đường giao thông tuy đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; chưa xây dựng được chợ đầu mối…


Chiều 17 và sáng 18/10, Hội nghị tiếp tục làm việc, thảo luận tại tổ và tại hội trường về một số vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 3 sắp tới./.
 

Quý Phúc - Văn Lạ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập182
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay45,205
  • Tháng hiện tại189,887
  • Tổng lượt truy cập120,052,708
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây