HOICHOTHUONGMAI

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 19/05/2017 11:31
Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Sáng 18/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Qua 1 năm thực hiện, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy thuộc Trung ương, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai quán triệt nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, giải quyết kịp thời nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý và nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực về học tập và làm theo Bác; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền đã được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo được ấn tượng và có sức lan tỏa lớn. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua còn bộc lộ những hạn chế nhất định, đó là: Một số cấp ủy vẫn còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy tuy có kịp thời, đầy đủ nhưng có những nội dung vẫn còn sao chép, thụ động; tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Việc tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 tuy hình thức phong phú nhưng nội dung chưa thật đầy đủ, thiếu thống nhất, có nơi còn chậm. Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, nhiều nội dung khó kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện...

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được cùng với khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Ban Tuyên giáo Trung ương xác định trong thời gian tới là: Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện các tỉnh ủy, thành ủy trình bày tham luận nêu bật những kết quả, chia sẻkinh nghiệm, cách làm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Bắc Kạn, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm triển khai. Cùng với việc tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cũng như cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, Cuộc thi Thuyết trình chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã được tổ chức thành công tại 12 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, qua đó chọn được 12 đội thi tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Cuộc thi thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị, nhưng đã kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong hơn 10 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiêu biểu... Tuy nhiên, qua các ý kiến tham luận tại Hội nghị có thể thấy việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn có hạn chế, khuyết điểm. Đó là tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít dẫn đến việc triển khai Chỉ thị chưa phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương. Nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt yêu cầu của Chỉ thị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân trên toàn quốc có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016; trong đó tỉnh Bắc Kạn 01 cá nhân được khen thưởng là chị Trương Thị Mai, hội viên nông dân ở thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan (Pác Nặm)./.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
An ninh mạng
Thống kê
  • Đang truy cập455
  • Máy chủ tìm kiếm130
  • Khách viếng thăm325
  • Hôm nay85,787
  • Tháng hiện tại714,169
  • Tổng lượt truy cập148,434,645
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, DVC TT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây