Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười bảy

Thứ sáu - 18/10/2019 11:55
Ngày 16/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy đánh giá công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 16/10/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười bảy đánh giá công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 08-NQ/TU), Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 10-NQ/TU). Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười bảy

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 9 tháng qua, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nên trong chương trình công tác và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019. Các văn bản mới của Trung ương được quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện. Dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt 175.000 tấn, đạt 100% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người đạt 550kg; đến nay toàn tỉnh đã có 29/114 xã công bố hết dịch tả lơn Châu Phi; công tác trồng rừng đạt 6.587ha, vượt 15% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 911 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 ước đạt 483 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán của tỉnh, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018… An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, thu hút được một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với địa phương. Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết và hoạt động của các đoàn thể chưa có sự đổi mới, sâu sát, bắt kịp với thực tế diễn ra; việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số đơn vị sự nghiệp chưa kịp thời; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền một số địa phương thiếu quyết liệt…

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân quan tâm đồng tình ủng hộ. Các địa phương, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, bằng cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đã thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa có sự đột phá thực sự dẫn đến mức độ cải cách môi trường kinh doanh còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được nâng lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn; nhiều cán bộ, công chức, viên chức thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho nhân dân từng bước được khắc phục. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện, mặc dù đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện xong đến nay còn 9/16 mục tiêu chưa đạt so với Nghị quyết; sự quan tâm của cấp ủy, người đứng đầu một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa có các giải pháp quyết liệt để tạo ra những chuyển biến rõ nét; tính chủ động, sáng tạo ở một số cán bộ còn yếu, năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười bảy - Ảnh minh hoạ 2Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy đạt kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới như: Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp; làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao năng suất các cây trồng; tập trung phát triển đàn gia cầm để gia tăng giá trị sản xuất bù đắp lại phần thiếu hụt do ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận, mở rộng việc đánh giá, công nhận các sản phẩm của Đề án OCOP. Tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có công, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới; tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 đảm bảo khách quan, đúng thực tế. Tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trước khi tổ chức đại hội đảng các cấp. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp…/.

Tác giả bài viết: Hương Dịu

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập213
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm199
  • Hôm nay33,908
  • Tháng hiện tại1,432,928
  • Tổng lượt truy cập88,157,078
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây