.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Thứ ba - 09/01/2018 14:29
Tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị với nhiều ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu như sau:

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị với nhiều ý kiến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu như sau:

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí dự Hội nghị!

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã nghe báo cáo một số nét tổng quan kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, nghe quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán năm 2018 và phát động công tác thi đua năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến. Các ý kiến phát biểu, thảo luận, đóng góp trên các lĩnh vực của các đồng chí đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành và các huyện, thành phố đã bày tỏ tin tường, phấn khởi với những kết quả đạt được; nêu lên những hạn chế, yếu kém; phân tích sâu sắc thêm những nguyên nhân; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong năm 2018.

Thưa các đồng chí!

Có thể thấy rằng, năm 2017, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm theo mục tiêu Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng do có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng cố, phát huy… Những thành tích đạt được trong năm qua rất đáng phấn khởi, tự hào.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ và đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ trong năm qua. Chúc đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết, gắn bó hơn nữa, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí!

Bước sang năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ của kế hoạch 05 năm 2015 – 2020, do đó, việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Ngoài ra, việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 sẽ là tiền đề cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm tiếp theo. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần có sự đồng thuận, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành cho đến khâu tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm bền vững cho nhân dân, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; có giải pháp quản lý hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn ngay từ những tháng đầu của năm 2018. Tăng cường liên kết với các tỉnh bạn trong khu vực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tập trung kêu gọi các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục; củng cố, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, giảm nghèo cần thực hiện đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, các huyện nghèo và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Trong công tác nội chính, triển khai thực hiện có hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính…

Một trong những vấn đề hết sức quan trọng là cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải đoàn kết thống nhất cao trong hành động, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, đề cao vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Để làm tốt các nội dung trên, trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng nông thôn mới, trong đó chỉ đạo thu hoạch các cây trồng vụ đông, triển khai thực hiện gieo trồng vụ xuân đảm bảo kế hoạch và tiến độ khung thời vụ; chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác trồng rừng và tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng; tăng cường phòng, chống rét cho đàn gia súc; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác khoáng sản, lâm sản trái phép; tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Quản lý chặt chẽ các loại giống cây, con trên địa bàn.

Hai là, quan tâm làm tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã trao quyết định đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đàu tư năm 2017.

Ba là, triển khai nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương đến người dân và cán bộ, đảng viên hiểu biết và tổ chức thực hiện.

Bốn là, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức ngay từ những ngày đầu năm để thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018.

Năm là, quan tâm làm tốt công tác thi đua, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có liên quan để đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

Sáu là, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, các hội, đoàn thể tỉnh cần làm tốt công tác phản biện xã hội, tập trung vận động nhân dân đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm tốt công tác phát triển hội viên, đoàn viên và quan tâm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất để tạo động lực mạnh mẽ, hăng say trong lao động sản xuất trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Bảy là, làm tốt công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, đảng viên; từng cán bộ quản lý các cấp phải kê khai trung thực, đúng thời gian về tài sản, thu nhập và nộp, quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

Tám là, các đơn vị, địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Chín là, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán năm 2018. Các địa phương có tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán cần xem xét cụ thể các điều kiện cho phù hợp với khả năng của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê và hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; làm tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, có biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc có liên quan đến vận chuyển, buôn bán trái phép pháo nổ, lâm sản, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, quản lý tốt việc tổ chức lễ hội tại địa phương đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức có hiệu quả tết trồng cây nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018.

Thưa các đồng chí!

Trước thềm năm mới - Xuân Mậu Tuất 2018 và hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí cùng toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và tiến bộ. Qua các đồng chí, cho tôi gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay34,130
  • Tháng hiện tại684,129
  • Tổng lượt truy cập18,295,976
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây