Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019

Thứ tư - 02/10/2019 00:19
Trong tuần qua (từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Hội nghị giao ban công tác quý III/2019 khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019…

Trong tuần qua (từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019), các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự Hội nghị giao ban công tác quý III/2019 khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019…

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2019

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2019

Dự kiến, Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2019 tổ chức từ ngày 18 - 19/10/2019 với 150 đại biểu chính thức. Tính đến nay, công tác chuẩn bị đã đảm bảo thời gian theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp chiều 23/9, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên BCĐ trong thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh - cơ quan thường trực tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu, báo cáo tại Đại hội bảo đảm chất lượng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện các bước tổ chức Đại hội, công tác bảo đảm cho đại biểu về dự. Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan chủ động và khẩn trương hoàn tất nhiệm vụ được phân công, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để Đại hội diễn ra thuận lợi, thành công.

Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

Sáng 24/9, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo một số nội dung lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã và đang được triển khai; nghe các nội dung cơ bản, hướng dẫn áp dụng trong triển khai Luật Quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các nội dung liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị, các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh; rà soát lại các quy hoạch của ngành, địa phương mình; trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần tích hợp vào quy hoạch tỉnh; xác định các hợp phần quy hoạch nào đã được lập và còn sử dụng được, hợp phần nào đã lỗi thời, cần phải làm lại để tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm tránh lãng phí đối với các quy hoạch mới được lập. Đồng thời, xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng do đó cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp con người đủ năng lực để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch.

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác quý III/2019 khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Tại Hội nghị ngày 26/9, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trong quý III/2019, đồng thời chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cần phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và cần có sự đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Tăng cường thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với đoàn viên, hội viên. Sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đảm bảo đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, thực hiện tốt trong việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên; lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan.

Đánh giá kết quả giải ngân từ đầu năm đến nay là thấp, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, các Bộ trưởng, trưởng ngành,  các đơn vị phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP đã đề ra…

Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới

Tại hội nghị ngày 26/9 do UBND tỉnh tổ chức, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của 05 văn bản luật và nghị định là: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018; Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau Hội nghị, các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai đến các cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, để sớm đưa nội dung các luật được giới thiệu tại hội nghị vào cuộc sống.

Sơ kết công tác quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019

Chiều ngày 26/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Qua nghe đánh giá kết quả 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 và nhận định tình hình trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương cần đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tích cực xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Coi trọng xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong xây dựng quốc phòng toàn dân; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ địa phương các cấp; Hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 08 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019./.

Tác giả bài viết: Hương Lan (tổng hợp)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập180
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm179
  • Hôm nay69,852
  • Tháng hiện tại1,687,685
  • Tổng lượt truy cập52,364,808
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây