.

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018

Thứ tư - 31/01/2018 20:31
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Bàn giải pháp phát triển công nghiệp năm 2018; các Hội, đoàn thể triển khai nhiệm vụ năm 2018… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại một số doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Bàn giải pháp phát triển công nghiệp năm 2018; các Hội, đoàn thể triển khai nhiệm vụ năm 2018… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 23/01/2018, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 đã họp đánh giá kết quả công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa yêu cầu: Ngành Nông nghiệp sớm tham mưu cho UBND tỉnh phương án, kế hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp; có giải pháp tuyên truyền hiệu quả gắn với các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; các huyện, thành phố thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo hình thức cuốn chiếu; rà soát, quản lý chặt chẽ lực lượng thú y viên cơ sở, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không được huy động, bố trí các công việc ngoài chuyên môn, nhiệm vụ đã được giao cho thú y viên; Chi cục Thú y có kế hoạch mua vắc xin kịp thời, đúng quy định, đảm bảo chất lượng; hạn chế tới mức thấp nhất việc tiêu hao vắc xin trong quá trình tiêm; từng thành viên Ban chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2016 trên địa bàn tỉnh.

 Trong các ngày từ 23/01 đến 26/01/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát tại Lâm trường Ba Bể, Lâm trường Bạch Thông, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, Sở Tài chính và UBND tỉnh.

Tính đến năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 03 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Kạn; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Có 03 Công ty nhà nước có một phần vốn góp, gồm: Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Kạn, Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bắc Kạn.

Đối với việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016 tỉnh Bắc Kạn có 02 công ty thực hiện cổ phần hoá gồm: Công ty TNHH MTV In Bắc Kạn (nhà nước không nắm giữ cổ phần) và Công ty TNHH NN MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn (Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá, trong giai đoạn 2011- 2016, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn ở các doanh nghiệp nhà nước và chỉ đạo đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước theo chủ trương cổ phần hóa. Tuy nhiên, qua giám sát vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm như: Việc quản lý hoạt động, sử dụng vốn, thế chấp để vay vốn của doanh nghiệp, vai trò giám sát của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên. Sau cổ phần hóa, thu nhập của các doanh nghiệp tăng lên không nhiều… Đồng chí đề nghị trong thời gian tới UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện giám sát tài chính các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành đánh giá toàn diện việc sử dụng vốn của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa; giải quyết dứt điểm tranh chấp đất lâm trường với người dân; xem xét đề xuất của các doanh nghiệp về việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 25/01, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục vận động thành lập mới 18 HTX trở lên; tập trung hỗ trợ xây dựng 05 HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; tranh thủ nguồn lực để hỗ trợ HTX về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Chỉ ra một số hạn chế mà Liên minh HTX tỉnh cần sớm khắc phục như việc liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế, năng lực nội tại của HTX vẫn còn yếu kém, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX cũng như các cấp ngành, chính quyền địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền bằng hình thức cụ thể về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể hiện nay; đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ hợp tác xã nhất là trong tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt cần quan tâm đến hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX; triển khai tốt các hoạt động xúc tiến thương mại để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Tại hội nghị, HTX Hợp Lực đã được nhận Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vì có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật HTX năm 2012. Liên minh HTX tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 05 HTX có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển HTX năm 2017.

Bàn giải pháp phát triển công nghiệp năm 2018

Chiều ngày 25/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển công nghiệp năm 2018.

Năm 2018, tỉnh phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp đạt trên 10%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.050 tỷ đồng. Tại hội nghị, hầu hết các Doanh nghiệp đều cam kết thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở dự báo tình hình và cam kết của các doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đánh giá năm 2018 có nhiều triển vọng trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các cấp, các ngành cần chủ động tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tham mưu thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; quản lý tốt tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt camera giám sát. Hệ thống ngân hàng tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

 Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 22/01 đến ngày 28/01/2018

Đ/c Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với các doanh nghiệp, cần sản xuất kinh doanh minh bạch, công khai, có trách nhiệm với địa phương trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế và hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội.

Về phía tỉnh sẽ nỗ lực kêu gọi đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh; chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các địa phương, các doanh nghiệp cùng quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển công nghiệp năm 2018 theo chỉ tiêu đã đề ra.

Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017

Ngày 25/01/2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Đối với nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018, đồng chí nhấn mạnh: Hội cần bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh để kịp thời chỉ đạo trong hoạt động và phong trào Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh; rà soát các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ để kịp thời chỉ đạo thực hiện hoàn thành; tạo cơ hội để phụ nữ tham gia nhiều hơn trên các lĩnh vực, quan tâm đến phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, sản xuất, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ…

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2017.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổng kết công tác năm 2017

Ngày 26/01/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong năm 2017 đồng thời nhấn mạnh một số định hướng trong công tác năm 2018 các cấp Hội cần triển khai thực hiện như: Việc đổi mới nội dung, hình thức của Hội phải theo hướng sát với thực tế của địa phương, đơn vị và đối tượng cần sự trợ giúp; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt hoạt động cứu trợ nhân đạo giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo cô đơn không nơi nương tựa, các hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân dựa vào cộng đồng; tuyên truyền vận động và tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện tập trung theo kế hoạch.

Hội nghị trực tuyến giới thiệu, triển khai và khởi động Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn

Ngày 26/01/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố để giới thiệu, triển khai và khởi động Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du yêu cầu: Toàn tỉnh phải xác định việc triển khai Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong giai đoạn 2018 - 2020; UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương xây dựng riêng Nghị quyết của tỉnh về triển khai thực hiện Đề án; các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, mục đích và cách thức triển khai chương trình OCOP, đặc biệt tuyên truyền cho người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình tham gia chương trình; khi triển khai Đề án, các địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn phải bám sát, hướng dẫn người dân thực hiện các bước tiến hành Đề án.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải khẳng định tính cần thiết, khả thi của việc triển khai Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị chuyên môn bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch để trình UBND tỉnh sớm ban hành. Đối với chương trình OCOP, cần rà soát, xây dựng các sản phẩm lợi thế của địa phương, khuyến khích phát triển sản phẩm theo hướng liên kết chuỗi. Các địa phương cũng phải coi đây là động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Địa phương nào không thực hiện được Đề án thì cấp Ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Hương Lan (tổng hợp)

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay34,130
  • Tháng hiện tại684,278
  • Tổng lượt truy cập18,296,125
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây