Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018

Thứ tư - 24/01/2018 06:25
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với các Sở, Ngành, địa phương là những sự kiện và hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 với các Sở, Ngành, địa phương là những sự kiện và hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018.

Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

Ngày 15/01/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đánh giá cao sự tập trung, trách nhiệm trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đội ngũ làm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và kiểm tra, giám sát trong Đảng phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng, liêm chính, chí công vô tư, phải vững về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ…

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, tuyên giáo năm 2018

 Ngày 16/01/2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, tuyên giáo năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Cán bộ, lãnh đạo và người làm công tác tuyên giáo, dân vận phải có tâm, có tầm, yêu nghề, có chuyên môn, hiểu biết sâu về nghiệp vụ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới cần đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận; xác định đối tượng để lựa chọn phương pháp, nội dung tuyên truyền, vận động cho phù hợp. Tập trung xây dựng, tuyển chọn đội ngũ báo cáo viên các cấp đạt chất lượng. Cần đánh giá ý thức học tập Chỉ thị, Nghị quyết của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc này và có giải pháp để nâng cao chất lượng. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận. Quan tâm thực hiện phối hợp trong công tác tuyên giáo, dân vận giữa các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân để nắm bắt tình hình dư luận, từ đó có những giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ…

Đảng bộ Các cơ quan tỉnh triển khai công tác năm 2018

Ngày 17/01/2018, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Đức Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong thời gian tới, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành mọi chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị; làm tốt công tác xây dựng Đảng, coi công tác xây dựng Đảng là then chốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Huyện Bạch Thông tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 17/01/2018, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông đạt được trong năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ huyện cần có sự đồng thuận, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành cho đến khâu tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trước mắt là làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 18/01/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an toàn, lành mạnh hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn; làm đầu mối để xử lý các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung huy động các nguồn lực và tăng trưởng tín dụng, đảm bảo hài hòa cơ cấu giữa tín dụng tiêu dùng và đầu tư cho doanh nghiệp, các dự án, chương trình lớn của tỉnh; các ngân hàng tiếp tục năng động và chủ động hơn nữa trong việc tiếp cận khách hàng và tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn; phát huy hơn nữa kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp; thực hiện vai trò kết nối đầu tư, thông qua đầu tư nguồn vốn tín dụng từ đó tăng cường mời gọi và giới thiệu các đối tác, các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã trao Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác ngân hàng năm 2017.

Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thành phố diễn ra vào ngày 18/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thành phố trong năm vừa qua. Cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện; các chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ năm cơ bản thực hiện đạt, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tiếp theo, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trong đó quan tâm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái và du lịch tâm linh; quan tâm đầu tư các khu vui chơi, công viên của thành phố; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu ngân sách; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Huyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngày 18/01/2018, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ba Bể đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Ba Bể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, sáng tạo hơn. Sản xuất nông - lâm nghiệp có thể gắn với phát triển du lịch theo hướng xây dựng các mô hình, liên kết bao tiêu sản phẩm và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện mô hình tốt hơn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới không chạy theo thành tích mà quan tâm tính bền vững và phát triển cao hơn. Huyện tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; quan tâm công tác thanh kiểm tra quản lý đất đai, quản lý cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, thu chi ngân sách, tài chính… Trước mắt, huyện cần thực hiện tốt việc chuẩn bị Tết Nguyên đán và phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm điểm công tác năm 2017

Trong 02 ngày, 20 và 21/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, không né tránh của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn, thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm điểm theo các văn bản hướng dẫn, gợi ý kiểm điểm của Trung ương về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đánh giá kết quả nổi bật trong năm 2017 là tập thể Ban Thường vụ luôn đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng, bám sát quy chế hoạt động, chương trình toàn khóa và kế hoạch hàng năm để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Những vấn đề lớn, quan trọng đều được tập thể Ban Thường vụ bàn bạc, thảo luận kỹ, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất.

Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018

Đ/c Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa quyết liệt, đồng bộ; một số chỉ tiêu trong năm 2017 chưa đạt kế hoạch đề ra; năng lực lãnh đạo, chỉnh đốn Đảng của một số tổ chức cơ sở đảng ở một số xã còn yếu; việc ban hành các văn bản để chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc điều tra, giải quyết các vụ việc có lúc chưa kịp thời...

Chia sẻ với những khó khăn của tỉnh, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; đề cao vai trò trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gưỡng mẫu chấp hành quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn công tác và hứa sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Tác giả bài viết: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay19,790
  • Tháng hiện tại632,195
  • Tổng lượt truy cập18,244,042
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây