Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2018

Thứ tư - 10/01/2018 01:25
Tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2017; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2018.

Tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2017; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018… là những sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2018.

Tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 03/01/2018, Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2017 toàn quốc xảy ra 20.080 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 8.279 người, bị thương 17.040 người. So với năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm 1.509 vụ (giảm 6,99%), số người chết giảm 406 người (giảm 4,67%), số người bị thương giảm 2.240 người (giảm 11,62%).

Tại tỉnh Bắc Kạn, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2016 và là một trong 16 tỉnh, thành phố trong cả nước giảm trên 10% số người chết. Cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra 60 vụ TNGT, làm chết 23 người, bị thương 83 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 562 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm: 9 vụ tai nạn (13%), 9 người chết (28,1%), 01 người bị thương (1,2%).

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2017

Ngày 03/01/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện công tác QPQSĐP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải nhấn mạnh: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2018, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung xây dựng các nhiệm vụ bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, luôn là lực lượng nòng cốt trong hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 26 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương năm 2017

Tổng kết hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2017

Ngày 03/01/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, trong năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Kết quả hoạt động của Đoàn ngày càng có chất lượng trên tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ mối quan hệ công tác và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương và Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH trong năm 2017; hoạt động tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; các đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò người đại biểu dân cử… Các đại biểu cũng đề nghị, trong năm 2018, Đoàn ĐBQH cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các địa phương; quan tâm đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến kiến nghị sau giám sát…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận ý kiến của các đại biểu và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các Ban, Ngành, các địa phương. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đoàn ĐBQH và các đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để hoạt động của Đoàn ĐBQH đạt hiệu quả hơn.

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Ngày 04/01/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2017; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và thảo luận báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018; Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo, Kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và việc tham gia ý kiến xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của thành viên UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện văn bản số 07/UBND-THVX ngày 02/01/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và tham mưu đề xuất tổ chức các hội nghị chuyên đề năm 2018. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 2% chi thường xuyên, các lĩnh vực khác và 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong Ngành Y tế; quan tâm sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Cục Thuế xây dựng phương án ấn định thuế, giải pháp từ nay đến 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2018 trình UBND tỉnh ban hành.

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai công tác năm 2018

Ngày 04/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2017, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 2,94%, vượt mục tiêu của Chính phủ giao là 2,84%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2016; cả nước có 2.884 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch giao 31%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%, số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng giảm 23% và thiệt hại do phá rừng, cháy rừng giảm 68% so với cùng kỳ năm trước…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nông - lâm nghiệp tăng 2,52%. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 176.631 tấn, đạt 101% kế hoạch; lương thực bình quân đạt trên 550kg/người/năm. Về chăn nuôi, tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đối với công tác phát triển rừng, tỉnh đã hoàn thành việc trồng rừng với tổng diện tích trên 7.228ha, đạt 113% kế hoạch…

Tỉnh ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 04/01/2018, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận đối với Báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; quán triệt Chỉ thị 16-CT/TW về việc tổ chức tết 2018 của Ban Bí thư; Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

 Điểm sự kiện và hoạt động của lãnh đạo tỉnh nổi bật trong tuần từ ngày 02/01 đến ngày 07/01/2018

Đ/c Nguyễn Văn Du - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần có sự đồng thuận, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành cho đến khâu tổ chức thực hiện; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 05/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã duy trì và thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành đề ra. Đặc biệt, ngành VHTT&DL đã tham mưu tổ chức thành công chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể - Bắc Kạn năm 2017. Tổng lượng khác du lịch đến Bắc Kạn năm 2017 là 450.100 lượt, trong đó có 13.778 lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt trên 315 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà ngành VHTT&DL tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những khó khăn trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần có những giải pháp cụ thể để phát triển phong trào văn hóa, thể thao ở cơ sở nhất là công tác chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tạo sự nổi bật của các phong trào từ địa phương. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chủ động sáng tạo đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, phát huy hiệu quả công tác thư viện, bảo tàng; phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới.

       Dịp này, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Chợ Đồn đã được Bộ VHTT&DL tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương năm 2017. Ngoài ra, Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân của tỉnh Bắc Kạn có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động của Ngành năm 2017./.

Tác giả bài viết: Hương Lan

Nguồn tin: http://backan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay25,784
  • Tháng hiện tại543,196
  • Tổng lượt truy cập17,293,507
Liên kết Website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây